Blogs

Sta open

Sta open Zet, als je de Bijbel gaat bestuderen, je vooringenomen ideeën - en de opvattingen die je hebt overgeërfd of ontwikkeld - buiten de…
26 mei 2020

Welkom bij een dagelijkse openbaring!

Een dagelijkse openbaring is een christelijke website bedoeld voor een ieder die dichter tot het Woord van God wilt komen. U vindt hier Bijbelteksten, overdenkingen, bijzondere quotes en video links naar zeer interessante lezingen en studies.

Onze missie is om elke dag minstens één openbaring te delen, met als hoger doel, te wijzen op de Bijbelse lessen die betrekking hebben op de eindtijd, waar wij in leven.

 

Overdenkingen

Hij stierf voor ons

Hij stierf voor ons "God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaars waren, voor ons gestorven is." Romeinen 5:8 Wij…
3 juni 2020
Overdenkingen

Geef God Eer!

Gered door Genade...   Een onderwerp waar de satan veel verwarring over heeft weten te brengen in de christelijke kerken, is het vraagstuk of de…
30 mei 2020
Blogs

Sta open

Sta open Zet, als je de Bijbel gaat bestuderen, je vooringenomen ideeën - en de opvattingen die je hebt overgeërfd of ontwikkeld - buiten de…
26 mei 2020
Blogs

Sta open

Sta open Zet, als je de Bijbel gaat bestuderen, je vooringenomen ideeën - en de opvattingen die je hebt overgeërfd of ontwikkeld - buiten de…
26 mei 2020
Blogs

Kopen of Verkopen

En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun…
18 mei 2020
Blogs

Een onbevlekt offer

Opnieuw schrijft de apostel Paulus aan de gelovigen: "Ik vermaan u dan broeders, met een beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt…
13 april 2020
Blogs

Een les voor de kleingelovigen

Een les voor de kleingelovigen   Welk een les ligt hierin voor de kleingelovigen, de wankelmoedigen, de lafhartigen in het werk van God! Welk een…
3 januari 2020
Blogs

Kerstmis en de Bijbel

Kerst en de Bijbel Ieder jaar worden er in veel gemeenten kerstdiensten gehouden. Een speciale dienst met een feestelijke aankleding en liturgie. Deze dienst wordt…
26 december 2019
Video's

Ik zal u niet vergeten…

In deze video wordt u meegenomen langs vele plaatsen waar Jezus, tijdens Zijn verblijf op aarde, gewandeld heeft. Begeleid door de boeiende vertellingen van Walter…
16 april 2018
Video's

De slachting van de Albigenzen

Paus Innocentius III was allesbehalve onschuldig. Tijdens zijn bewind werden talrijke groepen vervolgd aan het begin van de 13e eeuw, in het bijzonder de Albigenzen.…
29 maart 2018
Video's

Lux Lucet in Tenebris

De Waldenzen. ‘Lux Lucet in Tenebris’ is het motto van de Waldenzers en het kan worden vertaald als ‘Een Licht schijnt in de Duisternis’. Opgejaagd…
26 maart 2018
De doopOverdenkingen

De doop

De doop Met de doop belijden wij ons geloof in de dood en opstanding van Jezus Christus en betuigen onze dood voor de zonde en…
30 mei 2018

Door ons gekozen

Sabbat en Zondag

Wist je dat…? Zondag, dag gewijd aan zonaanbidding!

Wist je dat...? Zondag, dag gewijd aan zonaanbidding! In een editie van de nieuwe catechismus van Baltimore staat: De vroege kerk veranderde de dag van…
Bijbelteksten

Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen

"Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader…
Overdenkingen

De fijnste dag van de week…

De fijnste dag van de week... 'Indien gij uw voet van de Sabbat afkeert, van te doen uw lust op Mijn heilige dag; en indien…
Overdenkingen
Was Jezus een engel, een mens, of God?!
Overdenkingen
Persoonlijke verantwoordelijkheid
Overdenkingen
De betekenis van de wet van God
Overdenkingen
Mijn sterkte in verzoeking
Studie Bijbelse Profetieën
Heft het geloof gehoorzaamheid op?
Bijbelteksten
Als ik de liefde niet had…