Is de paus de plaatsvervanger van Jezus?

De paus beschouwt zichzelf als de plaatsvervanger van Christus hier op de aarde, hoewel het duidelijk is dat geen enkele paus Christus vertegenwoordigt. De pausen omgeven zich met een luxe die een andere aardse heerser nauwelijks kan evenaren. Jezus zei:

“De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen.” Mattheüs 8:20

Jezus droeg een eenvoudig gewaad terwijl de paus zeer dure kledingstukken in allerlei mogelijke varianten bezit. De paus woont in kostbare gebouwen, verbruikt miljoenen tijdens zijn reizen en beschikt over een heel leger aan veiligheidsmensen. Ook zijn zijn waarden heel anders dan waarvoor Jezus staat.

De bewering van de paus dat hij plaatsvervanger is van Jezus op aarde, komt daarom dan ook totaal niet overeen met uitspraken van Jezus. Dit gedrag is een aanfluiting tegenover Christus en Zijn rechtvaardige en deemoedige leven die Hij op de aarde heeft geleid.

De katholieke kerk bezit enorme rijkdommen. Jezus sprak tot de rijken:

“Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij.” Markus 10:21

Als de paus een nederig man zou zijn, dan zou hij op grond van zijn enorme rijkdommen deze oproep moeten volgen als hij recht zou doen aan zijn eigen bewering om een waardige vertegenwoordiger te zijn van deze nederige Verlosser.

Maarten Luther die de katholieke kerk van binnenuit heeft gekend zei:

“Het is verschrikkelijk en beangstigend om te zien dat de overste van de christenheid, die zich erop beroemt plaatsvervanger van Christus te zijn en opvolger van Petrus, zo werelds en met pracht rondrijdt dat geen koning en geen keizer kan evenaren. Lijkt hij op de arme Christus of de nederige Petrus? Zij zeggen dat hij de heer van de wereld is. Dat is gelogen, want Christus, waarvan hij zich erop beroemt plaatsvervanger te zijn, sprak voor Pilatus: ‘ Mijn rijk is niet van deze wereld’ . Kan een plaatsvervanger regeren buiten het gebied van zijn heer?’

(bron:www.lightchanneltv.org)