Concilie van Trente

Nu zijn we aangekomen bij de kern van de zaak. De protestanten en de hervormers zeiden en zeggen vandaag dat voor hen de Bijbel en de Bijbel alleen de basis en de autoriteit is van het geloof en hun leer. Maar het protest van de katholieke kerk tegen de protestanten is: nee, protestanten hebben niet alleen de Bijbel als hun autoriteit, omdat zij de Bijbelse eerste dag van de week, de zondag, als rustdag houden, terwijl de Bijbel zegt dat we de zevende dag van de week, de zaterdag, als rustdag moeten houden.

Op dit punt moeten we het eens zijn met de katholieken. Ze geven eerlijk toe dat zij de rustdag hebben verplaatst van zaterdag naar zondag, de zevende dag naar de eerste dag van de week. Tegelijkertijd berispen ze de protestanten en de hervormers, omdat ze beweren de Bijbel te volgen, maar in werkelijkheid doen ze dat niet omdat ze de katholieke traditie volgen door het houden van de eerste dag van de week als rustdag.

“Er is slechts één uitweg voor de protestanten. Dat is om hun standpunt volledig en zonder compromis in te nemen: de Bijbel en alleen de Bijbel. Het is voor de protestanten niet te laat om zichzelf te redden. Zullen ze het doen? Zullen ze consequent vasthouden aan het protestantse geloof? Of zullen ze nog steeds blijven vasthouden aan de onverdedigbare, zichzelf tegensprekende en suïcidale positie om protestant te zijn, maar tegelijkertijd op katholieke grond te staan door het volgen van de autoriteit van de katholieke kerk? Zullen ze de sabbat van de Heer houden, de zevende dag, volgens de Bijbel? Of zullen ze de zondag houden volgens de traditie van de katholieke kerk?” Catholic Mirror, 2,9, 16 en 23 september 1893, traktaten getiteld: ‘Rome’s Challenge”.

(bron:www.lightchanneltv.org)