Welk standpunt wilt u innemen op dit punt?

Lieve vrienden….

Maarten Luther durfde op te staan tegen de katholieke kerk en haar terecht te wijzen, de kerk die hij later zou verlaten. Hij had nog geen helder begrip dat de wet van God, inclusief de rustdag was veranderd. Diegene die het hervormingswerk van Luther moesten vervolgen hadden verder moeten gaan dan Luther, maar in plaats daarvan zijn ze teruggegaan naar Rome.

Protestanten zijn fout geweest aangaande de rustdag. Ze hebben de katholieke traditie aanvaard en zodoende hebben ze niet het doel bereikt om de Bijbel en alleen de Bijbel te volgen als hun enige autoriteit en leer. 

Protestanten zijn langzaam weer naar Rome teruggegaan als gevolg van deze afvalligheid. Dit compromis en dit samenkomen zal worden herdacht als ze Luthers’ vijfhonderdste jubileumjaar willen vieren en zijn breuk met de katholieke kerk. Er is eenheid in de zin dat (behalve een paar uitzonderingen) er geen echte protestanten meer zijn. De protestanten van vandaag volgen de Bijbel en de traditie, net zoals de katholieke kerk.

We bekijken nu de meest on-Bijbelse tradities van Rome die ook zijn overgenomen door de lutherse kerk, evenals door vele andere protestantse kerken.

  1. De lutherse kerk volgt de traditie van het houden van de zondag, waarvoor geen Bijbelse basis aanwezig is. Ze houden de eerste dag van de week in plaats van de zevende dag, de sabbat.
  2. De luthers kerk volgt de traditie van de kinderdoop, waarvoor geen Bijbelse basis aanwezig is, in plaats van de doop van het geloof.
  3. De lutherse kerk volgt de traditie van de belijdenis, waarbij 13 – 14 jarige jongeren het geloof bevestigen waarvoor ze niet zelf persoonlijk hebben gekozen toen ze als kinderen werden ‘gedoopt’.

Wat is de sterke en ernstige waarschuwing die Jezus geeft aan diegenen die anderen misleiden? Jezus zei:

Maar wie een van deze kleinen die in Mij geloven doet struikelen, het zou beter voor hem zijn geweest dat een molensteen om zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was. Wee de wereld vanwege al haar overtredingen want het is noodzakelijk dat er overtredingen komen maar wee de mens door wie die overtreding komt!” Mattheüs 18:6-7

(bron:www.lightchanneltv.org)