De grote laatste test

De Bijbel openbaart dat de laatste test op de aarde, direct voor de wederkomst van Jezus Christus, de Verlosser van deze wereld, een test zal zijn over aanbidding. De Bijbel beschrijft deze test als volgt:

“En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden gedood zouden worden. En het maakt dat allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.” Openbaring 13:15-17

Dus de test gaat over of we God als Schepper aanbidden of het ‘beest’ aanbidden en om zo zijn merkteken te krijgen. Wij herhalen: dit is een kwestie van aanbidding en het gaat niet over microchips.

Velen geloven dat het merkteken van het beest een microchip is. Samen met een elektronisch systeem kunnen microchips worden gebruikt om diegene te controleren die het merkteken van het beest niet willen ontvangen en kunnen kopen en verkopen. Alle valuta/contante geld zal worden afgeschaft en er zullen (credit)kaarten worden gebruikt. Er zullen microchips in die kaarten zijn en deze kunnen ook worden geïmplanteerd in het lichaam, bijvoorbeeld onder de huid. Het is niet moeilijk om een kaart te blokkeren. Diegene die het merkteken van het beest niet zullen ontvangen zullen worden gestraft omdat ze niet loyaal en/of gehoorzaam zijn aan de aardse machten. Hun straf zal zijn dat ze niet zullen kunnen kopen en verkopen.

Het is symbolisch wanneer wordt gezegd dat ze het merkteken van het beest op hun rechterhand of op hun voorhoofd kunnen krijgen. Het voorhoofd symboliseert het begrijpen en de hand symboliseert de handelingen of de werken.

“Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand, en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.” Deuteronomium 11:18

We nemen besluiten en maken keuzes in de frontale kwab van de hersenen. We kunnen kiezen voor het merkteken van het beest in onze gedachten en in onze werken.

De Bijbel zegt dat wij Hem moeten aanbidden die de hemel en aarde heeft gemaakt. Het vierde gebod specificeert wie we moeten aanbidden, Hij die de aarde in zes dagen schiep en rustte op de zevende dag. Omdat de rustdag te maken heeft met aanbidding wordt dit een essentieel punt, juist voor de wederkomst van Jezus. Wij leven in een tijd waarin de wereldleiders de zondag, de Bijbelse eerste dag van de week, naar voren schuiven als de rustdag, als de familiedag en de dag van aanbidding.

In Europa is de Europese Zondagsalliantie zeer actief in het proberen om de zondag als de wekelijkse rustdag en dag voor de familie in te voeren. In de VS zijn er ook zeel vele religieuze bewegingen die ook naar hetzelfde doel toewerken, zoals The Christian Coalition en The Lord’s Day Alliance.

Lees morgen verder…