Zondag als rustdag druist in tegen het Woord van God!

Zondag als de rustdag druist in tegen het WOORD VAN GOD en de Tien Geboden. De Tien Geboden zeggen dat we God moeten aanbidden op de dag die Hij apart heeft gezet, de sabbat, de zevende dag van de week. De wereld zal binnenkort worden getest of ze Hem willen aanbidden die de hemel en aarde heeft geschapen om zo Zijn rustdag te houden of dat ze het ‘beest’, het pausdom, willen aanbidden, trouw zijn aan hem, om vervolgens zijn merkteken te ontvangen. We bespraken  al eerder enkele citaten van de katholieke kerk waar zij zeggen dat ze dit teken heeft. Ze zegt dat dit teken een teken is van haar autoriteit om tijden en wetten te veranderen om nieuwe tradities in te stellen omdat ze de rustdag hebben veranderd.

De Bijbel geeft heel nauwkeurig aan dat dit gaat gebeuren. In Daniël 7:25 staat dat deze kerk tijden en wetten zou veranderen. Wij zagen dat zij de rustdag veranderden van sabbat naar zondag.

Nu u dit weet, aan welke autoriteit wilt u trouw zijn?

Uw keus zal een keus zijn tussen leven en dood, omdat u nu geïnformeerd bent over wat de afvallige kerk doet met de rustdag.

“Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde.” Jacobus 4:17

Dit besluit om Hem te aanbidden Die schiep of om het beest te aanbidden ‘om het merkteken te ontvangen’ is iets wat in de toekomst zal plaatsvinden. Het zal komen wanneer ‘het merkteken van het beest’ = de pauselijke zondag, bij wet wordt opgelegd.

“En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd” Openbaring 13:15

Wij moeten dus ook vandaag een beslissing nemen, omdat wij niet weten hoe lang we nog zullen leven. Vandaag is de dag van verlossing.

Heden, indien u Zijn stem hoort, verhardt dan uw hart niet.” Hebreeën 3:7-8

Als u besluit om Jezus vandaag te volgen wordt het eenvoudiger om Hem morgen te volgen. Lees de volgende passages eens aandachtig door:

“Als u mij liefheeft, neem dan Mijn geboden in acht.” Johannes 14:15

“Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren.” 1 Johannes 5:2-3

“Wie zegt, ik ken Hem en Zijn geboden niet in acht neemt is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die Zijn Woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn.” 1 Johannes 2:4-5

“Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.” Johannes 10:27

(bron:www.lightchanneltv.org)