Laatste oproep!

De afgelopen 26 dagelijkse overdenkingen hebben wij de misleidingen beschreven. Wij waarschuwen tegen de katholieke kerk ALS EEN SYSTEEM, dat zich bevindt achter de vele misleidingen en fouten over het Woord van God.

Wij oordelen niet over katholieken als individuen. We hebben ons gericht op de katholieke kerk in vergelijking met het Woord van God. Wij hopen daarom dat deze overdenkingen de katholieken en alle anderen zullen helpen om de juiste conclusie te trekken. Wij geloven dat er eerlijke en goed bedoelende mensen zijn in de verschillende kerken, ook in de katholieke kerk. Velen zullen opstaan tegen onwaarheden, zoals ook het veranderen van de Tien Geboden en willen zich losmaken van de banden die hen nog in dwalingen vasthouden als ze de door mensen gemaakte tradities ontdekken die de verschillende kerken zijn binnengeslopen.

Wij geloven ook dat diegenen die uit deze kerken komen krachtige getuigen zullen worden om Gods werk hier op aarde af te maken. De oproep van de Bijbel gaat uit naar Gods volk dat in Babylon is, het katholicisme en het afvallige protestantisme:

“En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.” Openbaring 18:4

Volgens deze tekst is het duidelijk dat vele mensen zich in Babylon bevinden. Kan het zijn dat de meerderheid van Gods volk zich momenteel in Babylon bevindt? Als zij het licht zien van Gods Woord en zich realiseren dat ze zijn misleid, net zoals Maarten Luther, dan zullen zij de Bijbelse oproep volgen om uit Babylon te komen en zij zullen het duidelijke Woord van God als hun autoriteit aannemen.

Als u lid bent van een kerk die al deze on-Bijbelse leringen predikt, die wij in tien punten hebben samengevat, mag het dan zo zijn dat u uit die kerk gaat, zodat u niet het oordeel ontvangt dat op de goddelozen zal vallen (Openbaring 21:8). Het is niet goed om één voet in Babylon te hebben en één voet aan de kant van God. Wij moeten met beide voeten volledig aan Gods kant staan.

Denk niet dat je gered bent als je aan de kant van de meerderheid staat. De Bijbel zegt dat er aan het eind een overblijfsel zal zijn. De Bijbel beschrijft het overblijfsel in een paar woorden:

“Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.” Openbaring 14:12

“…niet in onze eigen kracht maar met de kracht van God in onze levens.”  Filippenzen 2:13

Dit is het trouwe overblijfsel van God in de eindtijd. Zij zijn één van Geest, net zoals de discipelen van Jezus tijdens de Pinksterdag. Zij hebben de Geest van Christus.

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” Galaten 5:22

Dat wij allemaal deel mogen hebben aan dit overblijfsel!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bron:www.lightchanneltv.org)