Zeven jaren van verdrukking

In deze lezing laat Steve Wohlberg zien hoe groot de impact is van films en boeken op ons denken over Bijbelse Profetieën. Veel christenen weten niet meer wat Gods Woord ons geopenbaard heeft over bijvoorbeeld “de antichrist” of het “duizendjarig vredesrijk”.

Wilt u dat uw denken weer in overeenstemming komt met Gods Woord? Kijk dan ook deze lezing!

Bron : Adventmedia

Spreker : Steve Wohlberg