Hoe zit het met het getal 666?

Laten wij eens zien.

De officiële titel van de paus is “vicarius Filii Dei”, dat wil zeggen “stedehouder van Gods Zoon.” Door de jaren heen is dit zijn officiële titel. In ‘Our Sunday Visitor’ van 18 april 1915 staat: “De letters op de tiara van de paus zijn “VICARIUS FILII DEI”, wat betekent “stedehouder van de Zoon van God”.

In Openbaring 13:18 staat;

“Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.” Openbaring 13:18

Laten wij dat eens doen en zien wat we ontdekken. Herinnert u zich nog de getalswaarde van de Romeinse letters op school?

V = 5
I = 1
C = 100
A = 0
R = 0
I = 1
U = 5
S = 0

F = 0
I = 1
L = 50
I = 1
I = 1

D = 500
E = 0
I = 1

En 5+1+100+1+5+1+50+1+1+500+1= 666!!! 

In het Grieks, Hebreeuws en Latijn vinden we dezelfde uitkomst!

(bron: De nationale zondagswet A. Jan Marcussen)