In deze korte overdenking willen we stilstaan bij de rechtvaardigheid van God. Een ieder krijgt de keuze, kan de keuze maken, om in zijn/haar leven de levensweg met God te willen gaan. God laat Zich vinden voor wie Hem oprecht zoeken. God laat Zich kennen voor wie Hem oprecht willen leren kennen. Het licht en de kennis van God schijnt op ieders levenspad. De vraag is wat doe je ermee?!

“De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.” Psalm 19:2

Niemand zal worden veroordeeld voor het niet gehoorzamen aan licht en kennis die men niet had, en die ze niet konden krijgen.
Maar veel mensen weigeren te gehoorzamen aan de waarheid die hen door de gezanten van Christus wordt voorgehouden, omdat ze kiezen voor de maatstaven van de wereld.
De waarheid die ze wel begrepen hebben, en het licht dat wel in hun ziel geschenen heeft, zal hen op de jongste dag veroordelen.

Mensen die de kans hebben om de waarheid te horen, en toch de moeite niet nemen om die te gaan horen of te begrijpen   – in de veronderstelling dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de dingen die ze niet gehoord hebben- zullen net zo schuldig worden bevonden alsof ze de waarheid wel gehoord en daarna verworpen hadden.
Voor mensen die ervoor kiezen te blijven dwalen, terwijl ze de waarheid hadden kunnen leren kennen, is geen pardon. Jezus heeft door Zijn lijden en dood verzoening gedaan over alle zonden die in onwetendheid zijn begaan.
Maar er is geen verzoening voor opzettelijke blindheid.

We zullen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het licht dat we niet gezien hebben, maar voor het licht waartegen we ons verzet hebben en wat we hebben afgewezen.
Een mens kan de waarheid niet begrijpen, als die hem nooit verteld is. Daarom wordt je ook niet veroordeeld voor licht dat je nooit ontvangen hebt.

(bron: Last Day Events E.G. White)