DE GEEST VAN EENHEID

DE LUTHERSE KERK

De eerwaarde Dr. Carl E. Braaten heeft gezegd:

Als Luther nu hier zou zijn zou hij een ander geluid laten horen, zeker als hij wist dat zijn reformatie uiteindelijk zoveel onwettige kinderen zou voortbrengen.

De erkende Dr. Alexander Campbell zei:

De aanbiddende organisaties die nu bestaan in het christendom, samengevoegd en opgesloten in hun respectievelijker volumineuze geloofsbelijdenissen, en hun kerkrechten, zijn geen kerken van Jezus Christus, maar de onwettige dochters van die moeder van de hoeren – de kerk van Rome.

De rooms-katholieken en de lutheranen hebben gemeenschappelijke missen gehouden en in 1974 publiceerde de luthers-rooms-katholieke dialoog in de Verenigde Staten het ‘Papal Primacy and the Universal Church’, 1974 vol. V. (Minneapolis: Augsberg Press)

Op 31 december 1994 bracht The Telegraph van Londen het schokkende artikel met de kop. “Duitsland roept op: Vergeef Luther”. in 1995 zonden de lutheranen een delegatie naar Rome en er verschenen stukken in de kranten in Duitsland en Engeland waarin stond dat de protestantse kerken Rome vergeving vroegen voor de reformatie. In 1998 presenteerden de rooms-katholieke kerk en de wereldfederatie van lutheranen hun ‘Gemeenschappelijke Verklaring over de Rechtvaardigingsleer’ en de wereldpers versloeg het als een herstel van de breuk. De synode van de Lutherse kerk (Evangelische Kirche) heeft ook de resolutie aangenomen dat de paus niet meer als antichrist moest worden gezien.

In de belangrijkste lutherse kerk ‘de Dom’ in Berlijn, houden de katholieken en de lutheranen gezamenlijk de mis. De diensten worden afwisselend voorgegaan door rooms-katholieke en lutherse theologen. Schilderijen van Maria zijn geherintroduceerd, en het opsteken van kaarsen om de maagd een gunst te vragen is weer heel gewoon geworden. Jammer genoeg is de Lutherse kerk dezelfde weg gevolgd als de Anglicaanse kerk.

(bron: De Waarheid Telt W.J. Veith)