DE GEEST VAN EENHEID

PRESBYTERIANEN, CONGREGATIONALISTEN EN METHODISTEN

In Zuid-Afrika onderhandelen deze kerken over de hereniging met de Anglicaanse kerk, terwijl laatstgenoemde de hand van Rome grijpt. In 1969, tijdens het bezoek van paus Paulus aan het hoofdkantoor van de Wereldraad van Kerken, erkende Eugene Carson Blake, presbyteriaan en algemeen secretaris van de Wereldraad, in zijn welkomstwoord het historisch belang van de ontmoeting. Hij verzekerde de paus dat zijn bezoek ‘aan de hele wereld verkondigt dat de oecumenische beweging zich steeds breder en dieper beweegt naar de eenheid en vernieuwing van de kerk van Christus’.

Bisschop Stanley Mogoba, voorzitter van de methodistenkerk in Zuid – Afrika, zei dat de grote uitdaging van de verschillende kerken is om met één profetische stem te spreken tot de natie. Hij zei dat er nog steeds een sterke gemeenschappelijke band bestaat tussen de kerken.

DE NEDERLANDS HERVORMDE KERK

Dr. Bam van de Nederlands Hervormde Kerk merkte het volgende op:

Het is meer dan tijd om te kijken naar wat ons bindt, en niet alleen naar wat ons scheidt.

De vermoorde Professor Heyns, voormalig hoofd van de Synode, ondersteunde hem daarin. David J. du Plessis, Zuid-Afrikaans voorganger met de bijnaam ‘Mr. Pentecost’ en in het verleden de leider van de wereldraad van charismatische kerken, riep de kerken ook op om de krachten te bundelen met de katholieke kerk. in Zuid-Afrika is de oecumenische beweging sindsdien vooruitgegaan, en behalve de Zuid-Afrikaanse Raad van Kerken, werd de vereniging van Zuid-Afrikaanse kerken (CASA) in juni 1988 gevormd met het uitdrukkelijke doel de kerkeenheid te bevorderen en te functioneren als het geweten van de overheid. In hun nieuwsbrief van 1 januari 1990 schrijven zij:

De tijd is gekomen voor de kinderen van God in Zuid-Afrika om zich te realiseren dat zij allemaal ondanks, hun verschillen in denominaties, taal en cultuur, deel zijn van het lichaam van Christus in dit prachtige land.

Wat is de oorzaak van deze golf van hereniging?

De Argus van 12 augustus 1972 kopte ‘Charismatische golf van hereniging onder de Zuid-Afrikaanse kerken’:

Een ongekende geest van zich uitbreidende eenheid tussen rooms-katholieken, protestanten en pinksterkerken in Zuid-Afrika werd deze week door kerkleiders bekendgemaakt. Pal voor de deur vinden we een geweldige respons van Rooms-katholieken en Anglicanen, veel meer dan wij hadden durven denken of bidden. Ineens is daar een geopende deur verschenen waar leden van twee tegenpolen – de pinksterkerken en de orthodoxe kerken – elkaar kunnen vinden.

(bron: De Waarheid Telt W.J.Veith)