In staat zijn ons geloof te verdedigen is een goed zaak. Maar als de waarheid niet dieper gaat dan dat, wordt onze ziel nooit gered. Ons hart moet worden gereinigd van alle zedelijke onreinheid.

Weinig mensen beseffen, dat het hun plicht is, hun gedachten en hun fantasie te beheersen. Het is moeilijk om een ongeoefende geest zich te laten concentreren op nuttige dingen. Maar als we ons denken niet goed gebruiken, kan het geloof in onze ziel nooit tot bloei komen.

We moeten onze geest bezighouden met heilige en eeuwige dingen, anders gaan ze onbelangrijke en oppervlakkige gedachten koesteren.

We moeten zowel ons verstand als onze zeden trainen. Dan worden die door oefening sterker en beter.

We moeten zuivere en kuise gedachten flink aanmoedigen, en ons zedelijk peil opvijzelen. Dat liever dan onze lage en vleselijke kanten te versterken.

God, help ons los te komen van onze genotzuchtige begeertes!