DE GEEST VAN EENHEID

DE AMERIKAANSE EVANGELISCHE CHRISTENEN

Billy Graham is waarschijnlijk de grootste protestantse evangelist van onze tijd. En toch geeft ook hij steun aan de oecumenische beweging en zoekt hij toenadering tot Rome. De Religious News Service van 13 januari 1981 vermeldde:

Paus Johannes Paulus II onderhield zich bijna 2 uur met de eerwaarde Billy Graham, de bekendste protestantse evangelist ter wereld.

The Star van 26 juni 1979 citeerde dat Billy Graham had gezegd dat de paus bijna een evangelist was. Hij prees de paus voor het aanvuren van de religieuze opwekking over de hele wereld. Toen hij een ere doctoraat kreeg van de rooms-katholiek Belmont Academie, sprak Billy Graham tot zijn gehoor, ‘Het evangelie dat deze Academie grondvestte is hetzelfde evangelie dat ik vandaag verkondig.’  Evangelische christenen in de Verenigde Staten hebben vervolgens een hereniging met Rome geaccepteerd. Negendertig vooraanstaande evangelische protestanten en rooms-katholieken erkenden elkaar als christenen, en beloofden het conflict tussen de groepen te verminderen. Een vijfentwintig-pagina tellend document werd ondertekend door belangrijke leiders als Charles Colson, Pat Robertson, kardinaal John O’Conner van de Southern Babtists Mission Board, evenals andere voorname aartsbisschoppen, bisschoppen en geleerden. Onder de opstellers van het document bevonden zich de katholiek Richard John Neuhaus, hoofd van het Instituut van Religie en Openbaar leven, Charles Colson, oprichter van de ‘Prison Fellowship’, de katholiek George Weigel, directeur van het Ethics and Public Policy Centre en Kent Hill, de president van het Eastern Nazarene College.

Het document aanvaardt dat protestanten en katholieken beide, als zij Christus accepteren als Heer en Verlosser, medechristenen zijn en leden van de ene kerk van Jezus Christus. Het erkent ook het volgende:

Onze gemeenschappelijke en kerkelijke verschillen zijn diep en duren al geruime tijd en het kan zijn dat dit nooit opgelost wordt totdat het Koninkrijk komt.

Toch beloven zij samen te werken voor Christus. Het roept ook op tot een versterking van een vertrouwensrelatie. Robert Schuller heeft gezegd:

Het is tijd voor ons protestanten om naar de heilige vader in Rome te gaan en hem te vragen hoe wij weer thuis kunnen komen.

The Chattanooga Free Press gaf een schokkende samenvatting van verklaringen van de Episcopaalse kerk:

Toen de eerwaarde Randolph Adler, aartsbisschop van de ‘International Communion of the Charismatic Episcopal Church’, recentelijk in Chattanooga sprak, waren degenen die naar hem luisterden geschokt… Hij preekte een boodschap over het falen van het protestantisme en haar toekomstige vernietiging… ‘De kerk van God is katholiek!’ zei hij, ‘Het was katholiek in het begin, en het zal katholiek zijn aan het eind’. Dr. Ben Ohnson, professor op de Columbiaanse Theologische Hogeschool:’Wij zien het einde van het protestantisme zoals wij het kennen… Dr. John Hall van de United Church van Canada: ‘Wij zijn getuige van de ondergang van het protestantisme’.