“Zolang de satan regeert, moeten wij ons eigen ik onderwerpen, en zonden waar we vaak last van hebben overwinnen, ons leven lang. We kunnen nooit stoppen. Er is geen punt, waarop we kunnen zeggen: nu heb ik alles bereikt. Heiliging is het resultaat van levenslange gehoorzaamheid.”