De dienaren van Christus moeten geen toespraak voorbereiden, wanneer zij voor hun geloof terecht moeten staan.

Ze moeten zich elke dag voorbereiden, door in hun hart de kostbare waarheden van het Woord van God op te slaan. Ze moeten zich voeden met het onderwijs van Christus, en door gebed hun geloof versterken. Als ze dan terecht moeten staan, zal de Heilige Geest hen de waarheden in herinnering brengen, die de harten van degenen die toehoren kunnen bereiken. God zal de kennis, die ze kregen door ijverig bestuderen van de Schriften, in hun herinnering laten oplichten, precies wanneer het nodig is.

“…en u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam. En dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen. Neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen.” Lukas 21:12-14

Als er tijden van beproeving komen, zullen er mensen zijn die nu tot anderen preken. Maar dan ontdekken ze, dat als hun standpunten getoetst worden, er veel dingen zijn waarvoor ze geen bevredigende verklaring kunnen geven. Tot het moment, dat ze op die manier onderzocht worden, kennen ze hun eigen onwetendheid niet eens. Er zijn veel mensen, die er genoegen mee nemen, dat ze geloven wat ze begrijpen. Maar ze kennen hun eigen zwakte niet, totdat er tegenstellingen ontstaan. Wanneer ze gescheiden zijn van mensen die hetzelfde geloven, en gedwongen om eenzaam en alleen hun geloof uit te leggen, dan komen ze er tot hun verrassing achter, hoe verward de ideeën zijn, die zij als waarheid hadden aangenomen.