“De Heer heeft ons tot schatbewaarders van Zijn wet gemaakt. Hij heeft ons de heilige en eeuwige waarheid toevertrouwd, die aan anderen trouw moet worden doorgegeven, door te waarschuwen, te vermanen en te bemoedigen.”