MET LUIDER STEM… een urgente boodschap aan alle mensen.

De Boze is er voortdurend op uit geweest om God in Zijn hoogste gezag, als Schepper en als Wetgever van Zijn heilige wet, aan te tasten. Het is hem gelukt veel mensen door valse leringen afvallig te maken. De apostel Paulus heeft de ontwikkeling van een antichristelijke macht beschreven, die in zijn dagen al werkzaam was. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. En de profeet Daniël voorspelde de historische ontwikkeling en beschreef diverse kenmerken. Als een kleine hoorn zou deze macht uit het vierde rijk, het Romeinse rijk, tot ontwikkeling komen. Nadat dit rijk in tien delen was ingestort en drie koningen, die van de Herulen, Vandalen en Oost Gothen, ten val gebracht waren, kwam deze nieuwe macht tot ontwikkeling en liet haar dominante invloed gelden. Deze macht zou zich tegen de Allerhoogste keren en Gods kinderen, de heiligen des Allerhoogsten, vervolgen en te gronde richten. Deze macht die verschillen zal van de vorige – het is geen uitgesproken politieke, wereldlijke macht, maar een geestelijke, kerkelijke macht – zal, zo lezen wij: er op uit zijn tijden en wet te veranderen.

“Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden, het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. En de tien horens duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan, en na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogsten zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.” Daniël 7:23-25

En inderdaad, deze godsdienstige macht heeft zich, in onbeschaamde overmoed, tegen de Allerhoogste verzet en louter op eigen gezag, Gods wet veranderd. De geheiligde tijd van aanbidding van God als Schepper op de zevende dag werd weggenomen en de eerste dag van de week werd, in plaats van de zevende, als rustdag ingesteld. En zo werd God in Zijn gezag aangetast en als Schepper en Wetgever gediskwalificeerd.

Nadat deze macht volledig tot ontwikkeling was gekomen en haar heerschappij gedurende lange tijd heeft laten gelden, heeft de vierschaar zich in de tijd van het einde nedergezet en is het uur van het oordeel gekomen. De heerschappij van deze macht wordt ontnomen en een rampzalig einde zal volgen. Maar Gods trouwe volgelingen, die Zijn geboden bewaren, ontvangen het koningschap en krijgen deel aan Gods eeuwig Koninkrijk.

“Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.” Daniël 7:26,27

 

Voor deel 6 zie volgende link;

https://www.eendagelijkseopenbaring.nl/2017/11/06/luider-stem-urgente-boodschap-aan-mensen-6/?preview_id=5414&preview_nonce=449a43193c&post_format=image&_thumbnail_id=5416&preview=true