Babylon wordt in Openbaring 17:5 beschreven als ‘moeder van de hoeren’, ‘geheimenis’, en de ‘gruwelen der aarde’. Het is duidelijk dat als het volk van God de vrouw is die trouw is aan haar man, dat Babylon dan het tegengestelde is. Het is een mysteriereligie dat gruwelen leert en doet. De hoerendochters van Rome moeten dus die kerken voorstellen die haar valse leer volgen en zich dus onderwerpen aan haar heerschappij en/of de roomse autoriteit als leidinggevend accepteren.

Beweert Rome dat zij de moeder van alle kerken is? Ja, dat doet zij inderdaad.

Rome is het enige instituut op aarde dat de titel van ‘moeder’ opeist, maar wat kunnen wij zeggen over de andere eigenschappen die in Openbaring 17 genoemd worden? Zij wordt een grote stad genoemd, een vrouw met een gouden beker in haar hand, haar kleuren zijn purper en scharlaken en zij is versierd met goud en edelstenen, zij zit op zeven heuvels en op haar voorhoofd staat ‘geheimenis’ geschreven.

Het woord Vaticaan betekent letterlijk ‘heilige slang’ en komt van Vatis = goddelijk en Can = slang.

Vaticaanstad en de Sint Pieter Basiliek werden op de oude heidense plaats gebouwd die in het latijn vaticanus mons of vaticanus collis heette, wat zoveel betekent als heuvel of berg van de profetie. Munten die in Vaticaanstad worden geslagen dragen vaak de inscriptie “CITTÁ DEL VATICANO” dat wil zeggen stad van de profetie.

De kerk van Rome past dus de titel ‘stad’ toe op zijn eigen structuur en zoals wij zullen zien, claimt zij ook alle andere eigenschappen. Op de munt die u hieronder ziet afgebeeld, geslagen in 1963, wordt paus Paulus VI afgebeeld samen met zijn titel Pontifex Maximus en de inscriptie op de achterzijde zegt ‘CITTÁ DEL VATICANO‘. De volledige titel van de Vaticaanse staat is ‘STATO DELLA CITTÁ DEL VATICANO‘, wat de combinatie ban kerk en staat betekent. Er staat ook een vrouw op de achterzijde van de munt, en bij haar voeten zien we haar titel, FIDES, dat geloof betekent. Deze vrouw is een symbool van het rooms katholieke geloof, ofwel de Rooms katholieke kerk, die aanspraak maakt op de macht over alle regeringen op aarde.

“En de vrouw die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde. Openbaring 17:18

Maakt Rome aanspraak op de macht over alle regeringen op aarde?

Dat doet zij zeker. De eed van de Jezuïeten, zoals vermeld in het register van het congres van de V.S. van America, bevat de volgende uitspraak:

…door de macht van de sleutels die binden en ontbinden, gegeven aan zijne Heiligheid door mijn verlosser, Jezus Christus, heeft hij macht tot het onttronen van ketterse koningen, prinsen, staten, machten en overheden, die allemaal onwettig zijn zonder zijn geheiligde bekrachtiging, en zij mogen zonder meer worden vernietigd.

De vrouw (Fides) met een gouden beker of kom in haar hand is een veel voorkomend symbool bij rooms katholieke beelden en schilderijen, en geen andere christelijke kerk heeft zichzelf op zo’n manier afgebeeld. 

Volgens Openbaring 17 is de beker gevuld met gruwelen en onreinheden van haar hoererij, wat staat voor afvallige leer en dogma, die zij aan alle volken te drinken heeft gegeven. Deze onbijbelse leerstellingen werden door de hervormers tijdens de reformatie openbaar gemaakt, maar jammer genoeg zijn de protestantse kerken vandaag de dag bereid om hun leerstellige verschillen met Rome opzij te zetten om christelijke eenheid te bereiken.

Maar eenheid die wordt bereikt door de waarheid op te offeren is gebouwd op een fundament van zand en zal worden weggevaagd door de stormvloed. 

Morgen gaan we kijken naar de belangrijkste leerstellingen die door de hervormers werden aangevallen.