Ziel en lichaam worden vernietigd

Dit brengt ons bij het laatste feit over het lot van de goddelozen. Nadat de mensen die niet gered zijn gestraft zijn naar hun overtredingen, zal hun bestaan worden uitgewist, zowel naar lichaam als naar ziel. Jezus zegt het heel eenvoudig;

“Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden … maar wees juist bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam kan verderven (KJV: vernietigen) in de hel.”          Mattheüs 10:28

Hoe kan in het licht van deze uitspraak iemand nog blijven vasthouden aan onsterfelijkheid van goddelozen?

Jezus, de Enige die leven kan schenken, verwerpt de mogelijkheid, dat de mensen in de hel op wat voor manier ook verder kunnen leven. Het leven zal voor eeuwig worden afgesneden, en het lichaam wordt in de vlammen vernietigd.

De Psalmist schrijft;

“Maar de goddelozen gaan te gronde; de vijanden van de HEERE zijn als het beste van de lammeren: zij verdwijnen, in rook zullen zij verdwijnen. Nog even, en de goddeloze zal er niet meer zijn; u zult zoeken naar zijn plaats, maar hij zal er niet wezen.”                Psalm 37:20,10

De meest krachtige en definitieve woorden, die in mensentaal bestaan, worden gebruikt om de vernietiging in de hel te beschrijven. Maar mensen houden nog steeds vol, dat de Bijbelschrijvers niet werkelijk bedoelen wat hun woorden uitdrukken. ‘Vernietigen’, ‘verteren’, ‘verbranden’, ‘verslinden’, ‘dood’.

Betekenen ze iets anders, of het omgekeerde, als in andere boeken? Wij zien geen grond om dat te denken. Feit is, dat theologie onze grote, liefdevolle God tot een boeman heeft gemaakt. God wordt nog wreder afgeschilderd als Hitler. Hitler heeft mensen gemarteld en met hen geëxperimenteerd. Hij stond uiteindelijk toe, dat ze stierven. Maar theologen beweren, dat God zielen eeuwig in leven houdt, om hen in eeuwigheid te zien kronkelen en gillen.

Gods rechtvaardigheid aangetoond

Zo’n beeld geeft niet alleen een verkeerd beeld van Gods liefde. Het geeft ook een vertekening van Zijn rechtvaardigheid. Denk maar aan wat de gevolgen zijn van een leerstelling, die elke verloren ziel vanaf het moment van sterven naar een eeuwige hel verwijst. Stel, dat iemand 5000 jaar geleden is gestorven met één gekoesterde zonde in zijn leven. Dan zou zijn ziel onmiddellijk naar de hel gaan om eeuwig te lijden. Maar de man, die verloren is gegaan vanwege die ene zonde, moet 5000 jaar langer branden dan Hitler. Hoe zou dat rechtvaardig kunnen zijn? Zou God werkelijk zo handelen? Het is in tegenspraak met de Bijbel, die zegt, dat iedereen gestraft wordt naar zijn werken.

Er zijn twee extreme standpunten in omloop, als het gaat om de bestraffing van de goddelozen. Het ene uiterste is de Alverzoening, die zegt dat God veel te goed is om wie dan ook verloren te laten gaan. En het andere uiterste is die afschuwelijke leer over een eindeloze foltering, die de hele eeuwigheid voortduurt in een donkere afgrond vol angst en lijden.

Beide opvattingen zijn verkeerd.

De waarheid ligt er tussen in. God straft de goddelozen naar hun werk, maar tijdens dit proces verleent Hij aan het kwaad niet het eeuwige leven. Ik geloof werkelijk, dat veel oprechte zielen zich van God hebben afgekeerd, uit weerzin over deze valse voorstelling over Zijn karakter. Zij kunnen iemand niet liefhebben, die slechte mensen willekeurig eindeloos laat folteren, zonder enig doel. Deze mensen hebben geen kans op rehabilitatie. Alleen een veroordelende en haatdragende geest kan tevreden gesteld worden door zo’n ongehoorde regeling.

Is God zo?

Volgende overdenking is de laatste in deze serie over ‘Het vuur van de hel…’