“En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij.” Openbaring 17:4

Wat betreft de kleur van haar gewaden in een opvallende tint oranje-rood, officieel door de kerk aangeduid als ‘scharlaken‘, worden vaak door kardinalen van de katholieke kerk gedragen. De priesters van de katholieke kerk dragen rode gewaden met goede vrijdag, palm zondag, pinksteren, de geboortefeesten van de apostelen en evangelisten, en de feesten van de martelaren.

Zij dragen paarse gewaden op advent, vastendagen en begrafenissen, hoewel andere kleuren optioneel zijn op sommige van deze dagen. Andere toegestane kleuren zijn wit, groen, zwart, roze en goud.

Een bezoek aan het Vaticaan zal bevestigen dat onnoemelijke rijkdommen zijn besteed aan de iconen van het katholicisme. Goud, edelstenen en parels bedekken de beelden van Maria en de heiligen, en de officiële gewaden die gedragen worden door de pausen op speciale gelegenheden zijn rijker aan goud en juwelen dan enig andere aardse kroon.

De gouden tiara, driedubbele kroon, die tentoongesteld is in het Vaticaans museum en gedragen wordt door de paus tijdens zijn kroning, is van onschatbare waarde. De rijkdommen en schatten  die aan de statige gebouwen van de katholieke kerk zijn gespendeerd zijn niet te beschrijven.

Op haar voorhoofd was een naam geschreven:

“En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.”     Openbaring 17:5

(Andere vertalingen zeggen: Verborgenheid en Mysterie)

Gebruikt Rome de term ‘mysterie’ voor haar instituties en haar leer?

Dat doet zij zeker! Paus Johannes Paulus II verwees naar het ‘mysterie van de kerk’ in een publicatie van de Vaticaanse informatiedienst (17 september, 1997).

“Mysterie” is ook het woord dat door de rooms katholieke kerk gebruikt wordt voor de mis, of de transsubstantiatie van het brood en de wijn in het lichaam en het bloed van Christus. In de liturgie van de mis verwijst de priester naar ‘mysterie van het geloof’.

De katholieke rozenkrans wordt ook geassocieerd met de mysteriën van het geloof. Er zijn 15 decades van gebeden (150 lessen) en gedurende elke decade wordt één van die ‘mysteriën’ herdacht.

Een verdere beschrijving van de vrouw lezen we in Openbaring 17:

“En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag.”     Openbaring 17:6

Rome heeft zeer zeker door de eeuwen heen diegenen vervolgd die zich aan het woord van God vastklampten als hun enige bron van inspiratie. Veel van de grote hervormers zijn martelaar geworden vanwege hun geloof en er zijn miljoenen gedood in de religieuze oorlogen die in naam van het pausdom en in het vuur van de Inquisitie gevoerd zijn. De vrouw uit Openbaring 17 zit op zeven heuvels of bergen:

“Hier is het verstand dat wijsheid heeft: de zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit.” Openbaring 17:9

Er is meer dan één interpretatie mogelijk van deze tekst, maar in de letterlijke betekenis wordt Rome ook de stad van de zeven heuvels of zeven bergen genoemd. De namen van de zeven heuvels zijn, Capitoline, Quirinal, Viminal, Esquiline, Celian (Coelian), Aventine en Palatine.

Heuvels of hoge plaatsen dienden vroeger als plaatsen van aanbidding en offeranden. De goden die op deze plaatsen werden aanbeden waren manifestaties van de zonnegod die androgeen was zodat hij/zij zich kon manifesteren in de mannelijke of vrouwelijke vorm. Deze vorm van aanbidding was gebaseerd op verlossing door werken, maar had toch een verlosser of een namaak-Messias, en middelaars van beide sekses.

Nog een reden waarom in de eindtijd de religieuze confederatie, onder het leiderschap van het pausdom, ‘Babylon’ genoemd wordt, is omdat het Babylonische systeem van aanbidding gevat is in zijn mysteriën, net zoals bij religies als het boeddhisme, het hindoeïsme, aardreligies en zelfs de islam.

(bron: De Waarheid Telt W.J. Veith)