We gaan net als voorgaande dagen verder met de bewijsvoering van onze eerder getrokken conclusie op basis van historische feiten.

5. De rooms katholieke kerk vervolgde christenen tijdens de 1260 jaren durende periode;

Gedurende deze periode in de geschiedenis, ook bekend als de Middeleeuwen, voerde de rooms katholieke kerk een grote heerschappij over Europa, en elke burger moest rooms katholiek zijn. Alles wat minder was dan volledige overgave aan de paus was strafbaar door marteling of dood. Dit leidde ertoe dat het rooms katholieke systeem een van de meest vervolgende godsdiensten werd die de wereld ooit heeft gekend, volgens Vicars of Christ, the Dark Side of the papacy

De geschiedenis telt het martelaarschap van meer dan honderd miljoen mensen voor het verkondigen van geloof tegenstrijdig tot de kerk van Rome.’ Brief Bible Readings p.16

We moeten de Inquisitie beschouwen … als een van de meest donkere periodes opgetekend in de mensheid.’ The Story of Civilization, p.78

Het feit dat de Romeinse kerk meer onschuldig bloed heeft laten vloeien dan eender welke instelling die ooit bestaan heeft, zal door geen enkele Protestant met een volledige kennis van de geschiedenis in vraag worden gesteld. Het is onmogelijk een volledig beeld te creëren van de massa slachtoffers, en het is vrij zeker dat geen enkele verbeeldingskracht hun lijden kan vatten.History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe

In de katholieke Encyclopedie zal de lezer een uitvoerig artikel vinden die het gezag van de rooms katholieke kerk beschrijft met betrekking tot het straffen van ‘ketters’, wiens enige misdrijf was dat ze trouwe Bijbel gelovende christenen waren.

6. De rooms katholieke kerk zal zijn ‘dodelijke wonde’ volledig te boven komen en de wereld zal zich hierover verwonderen;

Toen paus Pius VI in 1799 in Frankrijk stierf in gevangenschap, verwachte de wereld een einde aan de rooms katholieke kerk. God had ons echter 2000 jaar eerder verteld dat het beest zijn wonde zou te boven komen. Dit is de manier waarop de New-York Times de heling van het beest, het pausdom, verhaalt:

DODELIJKE WONDE GENEZEN : Rome, 7 juni. Sinds 11 uur deze ochtend bestaat er een nieuwe soevereine onafhankelijke Staat in de wereld. (Toenmalige) Premier Mussoloni…onderhandelde met Kardinaal Gasparri, Pauselijke Staatssecretaris, vertegenwoordiger van paus Pius VI, de ratificatie van de verdragen ondertekend op het Lateraanse Paleis op 11 feb. Door deze eenvoudige handeling ontstond de soevereine onafhankelijke Staat van Vaticaanstad.’ New York Times, 7 juli, 1929

‘The San Francisco Chronicle’ berichtte het ‘herstel’ van het pausdom op de volgende manier:

Mussolini en Gaspari (Kardinaal) Ondertekenen Historisch Verdrag … Genezing Jarenlange Wonde.’ 7 juli 1929

Volgt de wereld van vandaag ‘verwonderd’ het pausdom, zoals de Bijbel voorspelde?

De beste manier om Paus Johannes Paulus II te eren, waarlijk één van de grootste mannen, is door zijn leerstellingen serieus te nemen, naar zijn woorden te luisteren en zijn woorden en leerstellingen in actie om te zetten hier in Amerika. Dit is een uitdaging die we moeten aannemen.’ President George W. Bush, 21 maart, 2001