In deze korte maar zeer boeiende video zal Doug Batchelor de paus onder de loep nemen.
En voor een ieder die nog twijfelt en zegt dat het niet uitmaakt welke dag je houdt, moet beslist kijken!

Profetie update: In deze korte video bespreek pastor Doug Batchelor de nieuwe oproep van de paus om de zondag te heiligen. Belangrijke elementen die de paus noemt zijn het gezin, werk en gebed. Duidelijk is dat, niet de sabbat van de Bijbel, maar de zondag geheiligd dient te worden volgens de paus. Echter, nergens in de Bijbel wordt over de heiliging van de zondag gesproken. 

 

 

(bron: Adventmedia Dough Batchelor)