HET BEELD VAN HET BEEST IDENTIFICEREN

Wat is dan het beeld van het beest, waarvoor God ons waarschuwt niet te aanbidden?

Om het beeld van het beest te identificeren, moeten we eerst het twee-hoornige beest identificeren dat helpt bij de vorming van het beeld van het beest:

“En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest  voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de  dodelijke wond genezen was.” Openbaring 13:11,12

“En  het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.” Openbaring 13:14-17

Dit twee-hoornige beest heeft de volgende identificerende kenmerken:

  1. Het beest komt tot stand rond de tijd dat het pausdom zijn dodelijke wond ontvangt in 1798. “En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen.” Openbaring 13:11
  2. Dit beest stijgt op uit de aarde, in tegenstelling tot het eerste beest dat uit de zee opsteeg. Als ‘zee’ veel mensen en naties betekent. dan stelt ‘aarde’ een dunbevolkte streek voor. Dus, deze natie zou naar voren komen in een gebied met weinig inwoners.
  3. Dit beest heeft twee lam-achtige horens. Volgens de Bijbel, stelt een horen macht voor. “Hij had hoornen aan zijn hand…en aldaar was zijn sterkte verborgen.” Habakuk 3:4. Daarom heeft deze natie twee verschillende machten, gescheiden van elkaar. Ook is het lam een symbool van Christus; hieruit kunnen we dus afleiden dat de natie gesticht werd op pure nobele christelijke principes.
  4. Het beest spreekt echter als een draak; een natie ‘spreekt’ via wet en regelgeving. De ‘almachtige horens’ en ‘drakenstem’ verwijzen naar een opvallend contrast tussen de vredevolle belijdenissen en de praktijken van deze natie.

Beste lezer, opnieuw vragen wij u welke natie voldoet aan deze identificerende kenmerken?

Er kan slechts één antwoord zijn:

De verenigde Staten van Amerika

 

Morgen bespreken we dit antwoord!