Gisteren gaven wij aan dat er slechts één antwoord mogelijk was welke voldoet aan de identificerende kenmerken. De Verenigde Staten van Amerika. Laten we dit antwoord verduidelijken.

  1. De VS ontstond rond 1798: Slechts één natie was in opkomst op het moment dat de paus aan macht verliest in 1798. Deze profetie wijst rechtstreeks naar de VS. Amerika werd opgericht onder de Grondwet als een federale republiek in 1787.
  2. Amerika ontstond in een dunbevolkt land: De VS groeide niet uit de Oude Wereld die volgepropt was met haar krioelende massa, maar in de Nieuwe Wereld, met haar relatief weinig inwoners.
  3. De VS heeft twee verschillende machten gebaseerd op christelijke principes: De VS heeft een unieke vorm van regering, waarin kerk en staat vrijheden genieten gegarandeerd door de Grondwet. Door dit regeringssysteem, is de VS inderdaad een Republiek, een koninkrijk zonder koning, en Protestant, kerk zonder paus, die beide volledig gescheiden machten hebben. Ook, maakte haar lama-achtige kwaliteiten van de VS een toevluchtsoord voor de vervolgde en onderdrukte mensen uit vele naties.
  4. De VS spreekt als een draak: De fundamentele wet van de VS beschreven in haar grondwet garandeert individuele vrijheid van geweten. Niets is waardevoller of fundamenteler.

 

De VS is al begonnen en zal snel elk principe van haar Grondwet verwerpen. En dat wat groter belang geeft aan deze beweging is het feit dat het voornaamste doel de handhaving is van de Zondagsviering.

De Grondwet voorziet dat ‘Het congres geen wet maakt die de vestiging van een godsdienst betreft, of de vrije uitvoering daarvan verbiedt.’ en dat ‘geen religieuze tests ooit vereist zullen zijn als voorbehoud voor een openbaar ambt onder de Verenigde Staten.’

Het is het beest met lam-achtige horens, in belijdenis puur en onschadelijk, dat spreekt als een draak. Door eenvoudigweg de huidige ontwikkelingen te observeren in het nieuws en in het recente verleden kunnen we deze Bijbelse beschrijving bevestigen.

PROFETIE BINNENKORT VERVULD

Het is duidelijk dat het twee-hoornige beest de VS is. Maar wat is de relatie tussen de VS en het beeld van het beest?

Hoewel de VS opgericht werd op principes die tegenovergesteld aan die van het pausdom zijn, zien we vandaag hoe de VS en het VATICAAN steeds hechter gaan samenwerken om hun invloed nog belangrijker te maken. De Bijbel zegt ons dat op een dag, in de niet zo verre toekomst, de VS een wet zal doorvoeren die van haar inwoners, en daarna de wereld vereist om het eerste beest te aanbidden, het pausdom.

“En het (VS) oefent al de macht van het eerste beest (pausdom), in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde (eerst VS, daarna heel de wereld), en die daarin wonen het eerste beest (de zondag van de paus eren) aanbidden, wiens dodelijke wonde (1798) genezen was (1929) … zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken.” Openbaring 13:12,14

Snel zal de VS haar religieuze vrijheid verwerpen door de zondag viering af te dwingen, het merkteken van het beest. Dit wil zeggen dat Protestantse kerken de overheid zullen leiden om hun agenda uit te voeren. Wanneer dit gebeurt zal de VS een beeld hebben gemaakt naar de rooms katholieke kerk, en kerk en staat verenigen. Dan zal de VS spreken ‘als een draak’ en ‘al de macht van het eerste beest’ uitoefenen.

Ze zal dezelfde geest van onverdraagzaamheid en vervolging hebben als het eerst beest heeft getoond, het pausdom. Daarom, aangezien er geen religieuze vrijheid meer is, zal de minderheid die weigert de doctrine aan te nemen vervolgd worden, en zal een herhaling van de religieuze onverdraagzaamheid van de Middeleeuwen plaatsvinden.

“En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven,(uitvoering zondagswet)… en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, (door zaterdag te eren en niet zondag) gedood zouden worden. En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; en dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest.”   Openbaring 13:15-17