Nu we begrijpen wie het beest is, en wat zijn merkteken en beeld is. Wat nu?

Nu dat we weten dat zondag het merkteken van het pausdom is (het beest), en dat satan het binnenkort bijna onmogelijk zal maken voor mensen om de heilige zevende rustdag van God te eren door universele zondagswetten op te leggen. Is het de tijd om een keuze te maken. Begin met het eren van de Sabbat. Deel de waarheid met anderen. Het gebod is gegeven:

“Roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin, en verkondig Mijn volk hun overtreding …”

Het is NIET de heidense wereld, maar diegenen die God omschrijft als ‘Mijn mensen’, die moeten worden gewezen op de WAARHEID. Hij verklaart verder:

“Hoewel zij Mij dagelijks zoeken, en een lust hebben aan de kennis Mijner wegen, als een volk, dat gerechtigheid doet en het recht zijns Gods niet verlaat.” Jesaja 58:1,2

Hier is een klasse die zichzelf rechtschapen beschouwt, en een grote interesse in de dienst aan God blijken aan te tonen; maar de strenge berisping van God wijst hen terecht voor het vertrappen van de goddelijke geboden. De profeet Jesaja duidt dan aan welke wet werd verbroken;

“En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen; de fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden: hij die bressen dichtmaakt, hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen. Indien u uw voet van de sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt; indien u de sabbat een verlustiging noemt, opdat de HEERE geheiligd wordt – die geëerd moet worden – indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt, dan zult u vreugde scheppen in de HEERE, Ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde en Ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jakob, want de mond van de HEERE heeft gesproken.”    Jesaja 58:12-14

Dit is op mij en op u van toepassing. De breuk in de wet van God ontstond toen de Sabbat werd veranderd door de rooms katholieke kerk. De tijd is gekomen om dit te herstellen! De breuk moet gedicht worden!

Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.” Handelingen 5:29

Satan gaat het tot een misdrijf maken om God te gehoorzamen via de universele zondagswetten. We moeten voorbereid zijn om als criminelen beschouwd te worden voor het heilig houden van de Sabbat, omdat we hiermee verkiezen God te gehoorzamen in plaats van de mensen. Een ieder zal geconfronteerd worden met het dilemma;

Wie zal ik gehoorzamen, mens of God?

en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.” Johannes 8:32