KENT U HEM?

Stel dat u een wens zou mogen doen. De kans is groot, dat als u er even heel goed over na zou denken, de wens er als volgt zou kunnen uitzien;

“Ik zou eeuwig willen leven, in een prachtige wereld zonder onrecht, dood, pijn, moeite of verdriet!”

Dat is een mooie wens! En wat nog mooier is … dit is ook de wens van God voor u, deze wens kan werkelijkheid worden! Het zal alleen niet vanzelf komen aanwaaien. We zullen keuzes moeten maken. In Johannes 17 lezen we een heel bijzonder gebed van Jezus. In vers 2 lezen we:

“… zoals U Hem macht gegeven heeft over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt.”

Jezus Christus heeft macht gekregen om deze ‘wens’ in vervulling te laten gaan! Wat een heerlijke boodschap! Door wat Jezus gedaan heeft kan de mens weer uitzien naar een eeuwig leven, in de heerlijkheid zoals ook Adam en Eva het gekregen hadden. In vers 3 wordt de sleutel gegeven, die nodig is om Zijn eeuwig Koninkrijk in te kunnen gaan:

“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die U gezonden hebt.”

Dus als we God en Jezus kennen, dan krijgen we het eeuwige leven?! Het is dus van groot belang dat we God de Vader en Jezus de Zoon leren kennen. Kennen betekend ook gemeenschap hebben met of één worden met, maar hoe doen we dat eigenlijk? Hoe kan een beperkt mens, een schepsel, de Onbegrensde, Almachtige, Alwetende Schepper ooit écht leren kennen? We kennen onszelf niet eens! Gelukkig legt de Bijbel zichzelf altijd uit en kunnen we ons Bijbels begrip vergroten door verschillende teksten naast elkaar te leggen, 1 Johannes 2:4.

“Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet.”

Johannes verklaart hier wat het ‘kennen’ van God inhoudt. Hier blijkt wederom dat van ons gevraagd wordt Zijn geboden in acht te nemen. Gehoorzaamheid én de levenswandel zoals Jezus gewandeld heeft, dat is ‘de Weg” die naar het eeuwig leven leid! Maar dat is geen makkelijke weg die we moeten gaan….

Gelukkig zijn we verzekerd van vergeving én reiniging wanneer we onderweg ‘struikelen’ of ‘tekort komen’, als wij onze zonden belijden, zoals 1 Johannes 1:9 ons vertelt. Vergeet dat niet!

“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”

Dus ga op weg, volg Jezus Christus en aanbid God en God alleen, aanbid geen enkele afbeelding! Op geen enkele manier. Misbruik Zijn naam niet en dit geldt natuurlijk ook voor Jezus-naam, want Hij is een deel van de ene God. (Johannes 1:1-3,14) Houd de zevende-dag als heilige rustdag want dit is de sabbat van de Here, uw God. Eer uw vader en uw moeder. U zult niet doodslaan. Dood niet en haat niet. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Begeer niets dat van een ander is …

Als ons karakter zo vernieuwd wordt dat we in Zijn geboden wandelen, dan kunnen we zeggen; “Ik ken Hem en ik heb Hem lief”. Of zoals de geliefde apostel Johannes zegt in 1 Johannes 2:5

“Maar ieder die Zijn Woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn.”