Lieve volgers en bezoekers van onze site, we wensen een ieder een gezegend en liefdevol nieuw jaar toe.

Goede voornemens voor 2018;

  • Gods Woord bestuderen én doen wat Zijn Woord zegt.

  • ….

Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. Ach wij vinden waar wij staren niets bestendigs om ons heen. Op de weg die wij betreden staat geen voetstap die beklijft; al het heden wordt verleden, schoon ‘t ons toegerekend blijft.

Vader, onder al mijn noden, Vader, onder heil en straf, Vader zelfs in ‘t rijk der doden, Vader zelfs tot in het graf, wat ook omgaat in de tijden, Gij, o God, houdt eeuwig stand. Ook mijn heil rust op Uw lijden, ‘k sluimer in Uw vaderhand.

Gaat dan uren, gaat dan jaren, met uw blijdschap en verdriet; rampen zult gij mij niet sparen, maar mijn God veranderd niet. Wat ik hier ook op moet geven, door Zijn trouwe zorg geleid, sla ik, uit dit nietig leven, blikken in de eeuwigheid.