OORSPRONG VAN HET KRUIS

Het teken van het kruis is van Babylonische oorsprong. Lang voor onze tijd was het kruis reeds een religieus symbool voor de bevolking van Babylonië. Het komt van het Tau-teken, wat komt uit de mystiek van de Chaldeeën, oftewel de Babyloniërs en de Egyptenaren. Nimrod, de stichter van Babylon, zou van zijn vrouw Semiramis een zoon gekregen hebben: Tammuz.

Deze drie personen spelen in het heidendom een zeer belangrijke rol. Het zijn Semiramis en Tammuz, waar de moeder-kind verering onder vele volken vandaan is gekomen. En uiteindelijk is overgenomen door de rooms-katholieke-kerk.

Vandaar dat de rooms-katholieke-kerk tegenwoordig een vrouw, Maria, vereert.

Het komt regelrecht uit het heidendom. Tau is de eerste letter van Tammuz, en is in die Babylonische religies in vele variaties een hoog heilig symbool geworden; als amulet en op priesterkleding. Via Babylon is het in Egypte terecht gekomen. De monumenten getuigen ervan.

Onder de Chinezen wordt het kruis erkend als één van de oudste tekens. In India was het kruis eeuwenlang één van de heilige symbolen onder de niet-christelijke bevolking. Hindoes hadden het kruis als heilig teken, Boeddhisten gaven hun volgelingen op hun voorhoofd het teken van een kruis. In Afrika gebruikten de verschillende volken het kruis als symbool. De Vestaalse Maagden van het het heidense Rome droegen een kruis als hun halsketting, zoals de nonnen van de rooms-katholieke kerk dat nu doen…

En hoe velen volgen dit voorbeeld?

Er zijn vele voorbeelden die duidelijk maken dat het kruis lang voor het christelijke tijdperk in gebruik was.
Het feit dat Jezus Christus aan het kruis stierf, maakt het kruis niet tot een christelijk symbool. Het toont slechts dat het kruisigen een strafmaatregel was, die al in gebruik was om zowel te straffen als te doden, en dat onder de Heidenen. Naarmate het symbool van het kruis verspreid werd onder de volken van de oudheid, kreeg het in diverse landen ook verschillende vormen, totdat er uiteindelijk vele vormen waren van het heidense kruis.

Het rooms-katholicisme, dat de heidense gedachte van ‘kruisverering’ overnam, nam ook de verschillende vormen van het kruis over.

Daarom komen we vandaag de dag ook zoveel vormen van het kruis tegen. Het feit dat die verschillende vormen van het kruis allemaal zijn overgenomen door de Roomse-kerk maakt duidelijk dat die ‘heiligheid’ van het kruis zijn oorsprong niet vond in het kruis van Christus. Immers, Hij stierf slechts aan één kruis!

De vraag is: Vraagt God van Zijn kinderen, om heidense symbolen te verchristelijken?

 

(bron: Bijbel en geloof)