Als er vandaag de dag één onderwerp is waar iedereen het over eens moet zijn, dan is dat wel het onderwerp ‘klimaatverandering’. Of nog specifieker; De opwarming van de aarde.. Of je nu de krant open slaat, het weerbericht, of een documentaire over pinguins bekijkt, de aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en mens en dier wordt bedreigt..

Zelf heb ik ook een tijd in de volle overtuiging geleefd, dat de ‘global warming’ een bewezen feit was. Maar zoals u vast al gemerkt hebt aan de toon van dit schrijven, ben ik daar tegenwoordig niet meer zo zeker van.. De ommekeer hierin heb ik eigenlijk gekregen omdat ik in een wetenschappelijk magazine regelmatig bijzonder interessante artikelen las die een ander geluid lieten horen. Artikelen van gerenommeerde wetenschappers, die niet konden geloven dat CO2 uitstoot noemenswaardige invloed kon hebben op de temperatuur op aarde. Zij droegen dan ook andere theorieën naar voren, die volgens hen een veel logischer verklaring zouden geven voor de temperatuurschommelingen die er op aarde schijnen plaats te vinden. Zo waren er wetenschappers die de kracht van de zon al jaren in kaart brachten. De zon heeft namelijk een cyclus van zo’n tien jaar, die zorgt voor temperatuur schommelingen op aarde. De zon is verantwoordelijk voor de grote temperatuursverschillen tussen de dag en de nacht. De zon bepaalt de grote temperatuursverschillen tussen zomer en winter en één wolkje voor de zon en de temperatuur zakt meteen..

Hoe bizar is het, dat er over deze gigantische vuurbal, die elke dag de temperatuur op aarde enorm beïnvloed, nooit iets wordt gezegd als het gaat over ‘klimaatverandering?!’

Waarom blijven ‘ze’ bij hoog en bij laag beweren dat het de CO2 uitstoot is, die de aarde en het leven daarop bedreigt, terwijl CO2 een essentieel gas is, die van groot belang is voor een gezonde groei van alle groene planten op aarde? We hebben vroeger tijdens de biologie-lessen allemaal moeten leren hoe de groene bladeren door middel van fotosynthese, de CO2 omzet in voedingsstoffen voor de plant en zuurstof die uitgestoten wordt in de lucht.. Wat een prachtige Schepper hebben wij toch!

CO2 is plantenvoeding!

Een te laag CO2-gehalte in de lucht zal enkel kunnen leiden tot een slechte groei van bomen en planten, met als gevolg een enorme terugloop van de voedselopbrengsten. Een globale voedselcrisis zal het gevolg zijn.. Waar zijn ‘ze’ mee bezig? Nu kunt u zich afvragen; Op wat voor site ben ik nu toch beland? Het zou hier toch gaan over de Bijbel? Dat is helemaal waar! Daarom gaan we nu naar het Woord van God en kijken wat Hij over ‘klimaatverandering’ te zeggen heeft. De eerst tekst is uit Genesis 8:21-22

Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens; de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af; en Ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals Ik gedaan heb. Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.

Wat een genadige, liefdevolle en waardevolle belofte en dat van Iemand die Zijn beloftes waar maakt! Als het dus aan onze Schepper zou liggen, hoeven we ons helemaal niet zo’n zorgen te maken, want al de dagen van de aarde zal er gezaaid kunnen worden en ook geoogst, zal er kou zijn, maar ook hitte, zullen we zomer hebben, maar ook winter. “Ja maar er zijn nu gewoon veel te veel mensen op de aarde!” Deze gedachtegang, die NIET van God komt, wordt tegenwoordig ook steeds breder geaccepteerd, maar de HEERE zegt in Genesis 9:1

Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde!

Ook hierin kan dus de oorzaak van de ‘zuchtende schepping’ niet gevonden worden.. Toch is er wel degelijk iets aan de hand in de wereld! In deel twee gaan we verder kijken in de Bijbel om te zien wat er allemaal te verwachten valt nu we ‘in het laatste der dagen’ leven. Dit zal echter niets met CO2 te maken hebben, maar alles met de spoedige wederkomst van onze Heere Jezus Christus!