De Bijbel leert ons, dat ieder van ons slechts twee mogelijke bestemmingen tegemoet gaat: het leven of de dood.

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”         Johannes 3:16

God heeft ons zó lief, dat Jezus hier op aarde kwam om de dood te sterven die wij verdienen, zodat wij het eeuwige leven als geschenk konden krijgen. Eeuwig leven, of onsterfelijkheid, is een geschenk voor die mensen, die ervoor kiezen, om Jezus als hun Heiland en Heer aan te nemen. Jezus is onze enige hoop op onsterfelijkheid.