Zonder de wet bestaat er geen overtreding.

De enige definitie van zonde; “Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, want de zonde is wetteloosheid.” vinden we in 1 Johannes 3:4. Zonder de wet bestaat er geen overtreding. “Door de wet is kennis der zonde.”

De maatstaf van gerechtigheid is enorm veelomvattend en verbiedt alles wat verkeerd is.

Wat is Gods Gerechtigheid?

De overtreding van Gods wet in een enkel onderdeel, in ook maar het geringste, is zonde. En het nalaten van de straf over die zonde zou een misdaad in Gods bestuur zijn. God is rechter, de wreker van het recht, dat de grondslag en het fundament is van Zijn troon. Hij kan Zijn wet niet opzij schuiven, Hij kan er het minste niet van teniet doen om aan de zonde tegemoet te komen en deze te vergeven. De rechtschapenheid, het recht en de morele uitnemendheid van de wet moeten worden gehandhaafd en als juist worden getoond ten aanschouwen van het hemels universum.

Wat is Gods Gerechtigheid?

Het is Gods heiligheid ten opzichte van de zonde. Christus droeg de zonden van de wereld ten behoeve van de mens, opdat de zondaar nog een kans zou hebben met alle goddelijke mogelijkheden en voordelen waarin God, ten behoeve van de mens, heeft voorzien.

(Bron: Bijbelcommentaar)