“Het loon van de zonde is de dood.” Romeinen 6:23

Als het waar zou zijn, dat de zielen van alle mensen op het tijdstip van overlijden direct naar de hemel zouden overgaan, zouden we veel meer naar de dood verlangen dan naar het leven.

 

Veel mensen hebben, geleid door dit geloof, een einde aan hun leven gemaakt. Als je overspoelt wordt door moeilijkheden, verwarring en teleurstelling, lijkt het heel eenvoudig, de broze draad van het leven te verbreken, en je toevlucht te zoeken in de gelukzalige eeuwigheid.

God heeft in Zijn Woord overduidelijke aanwijzingen gegeven, dat Hij de overtreders van Zijn wet zal straffen. Mensen vleien zichzelf met de gedachte, dat Hij veel te barmhartig is om gerechtigheid aan zondaars te voltrekken.

Maar laten zij alleen maar kijken naar het kruis van Golgotha. De dood van de smetteloze Zoon van God getuigt ervan, dat ‘het loon van de zonde’ de dood is.

Elke schending van Gods wet moet vergelding ontvangen. Christus die geen zonde gekend heeft, werd voor de mens tot zonde gemaakt. Hij droeg de schuld voor de overtredingen. En Hij verdroeg het verborgen zijn van het gelaat van Zijn Vader, totdat Zijn hart brak en Zijn leven stopte. Dit totale offer werd gebracht, om zondaars te verlossen. De mens kon op geen enkele andere manier bevrijd worden van de straf op de zonde.

En iedere ziel die weigert om deel te krijgen aan deze verzoening, die tegen zo hoge prijs tot stand gebracht is, moet de schuld en de straf van de overtredingen persoonlijk dragen.