“Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader; Jezus Christus, de Rechtvaardige, en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.” 1 Johannes 2:1

Wanneer wij aannemen dat Jezus in onze plaats stierf, vindt God daarin het bewijs om ons onschuldig te verklaren.

Wat is dan het werk van de advocaat?

In bepaalde gevallen wees de joodse rechter een advocaat aan om hem te helpen de beschuldigde te verdedigen. De Joodse Encyclopedie zegt dat de man zijn vrouw kon vertegenwoordigen en de rechter helpen om haar te verdedigen als het vonnis ook hem persoonlijk aanging. Hier zien we een prachtig voorbeeld van het hemels oordeel. Christus de Bruidegom kocht Zijn volk, Zijn bruid, met Zijn eigen bloed. Hij diende als onze door de rechtbank aangewezen advocaat om de Vader terzijde te staan om ons tegen de beschuldigingen van satan te verdedigen. Bovendien verdedigt Hij ook Zijn eigen recht om ons verlossing te schenken en ons uiteindelijk op te nemen in de hemel. Onze eeuwige verlossing hangt niet af van hoe hopeloos wij zijn maar hoe overvloedig Christus is in het redden van zondaars. Wanneer de genadetijd sluit zal de middelaarsdienst van Christus ophouden. Hij zal Zijn koninklijke klederen aantrekken en naar de aarde terugkeren om als Koning der koningen Zijn bruid te ontmoeten.

(bron: De Waarheid Telt)