|n deze video reizen we van Iona naar Wales waar nog een trainingsschool werd gesticht. En dan volgen we een van de zendelingen, Columbanus, toen hij naar Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en tenslotte Italië, waar hij ook zendingsscholen heeft gesticht. Hij stichtte o.a. in Bobbio een zendingsschool.

 

Dinooth was een heroïsch persoon die in de 5-de en 6-de eeuw leefde. Hij bestuurde het christendom in Engeland en Wales rond de tijd van het begin van de 1260 jaar profetie in 538 en leidde de kerk tijdens haar moeilijke confrontatie met Augustinus. De school hier in Bangor was geen kleine met slechts 20 of 30 studenten maar had honderden en soms duizenden studenten. Er was één verhaal. Direct nadat de leiders van de Keltische kerk een ontmoeting hadden met Augustinus en zijn leer en autoriteit verwierpen werden 1200 studenten van deze school afgeslacht.