Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. Mat.2:2

Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was… Mat.2:7

En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was. Toen zij de ster zagen, verheugde zij zich met zeer grote vreugde. Mat.2:9-10

Vandaag gaan we het hebben over de ster van Bethlehem. De ster wordt, als zodanig, alleen in Mattheüs vermeld. Voor sommige is dit een reden voor twijfel. Die zouden liever vier keer dezelfde informatie in de evangeliën zien staan, maar wij zien de evangeliën als aanvullingen op elkaar en elk evangelie als een bron van betrouwbare kennis.

Ik heb er nooit bij stilgestaan dat er al zo veel onderzoek gedaan is, wetenschappelijk onderzoek, naar deze ster. Het zal wel in de menselijke ‘natuur’ liggen, om voor alle verschijnselen, een natuurlijke verklaring te moeten hebben. Het boven-natuurlijke is voor veel mensen, ook voor sommige gelovige mensen, een lastig dingetje.

Sterrenkundigen weten dat er enorm veel gebeurd in de sterrenhemel. Elk jaar zijn er wel bijzondere tekenen aan de hemel te zien. Wat ook bijzonder is, is dat de banen van de hemellichamen redelijk bekend zijn. Hierdoor is het mogelijk om de situatie te schetsen, zoals het was rond Jezus geboorte. ROND, want God heeft de exacte geboorte-dag verborgen gehouden. Misschien omdat dit niet jaarlijks gevierd dient te worden?

Sterrenkundigen hebben berekend dat er, wetenschappelijk gezien, een aantal hemeltekenen in aanmerking kunnen komen voor ‘de ster van Bethlehem’. We zullen een korte opsomming maken van deze verschijnselen;

12v.Chr. Komeet van Halley

8v.Chr. Conjunctie van Jupiter, Mars en Saturnus

7v.Chr. Drievoudige conjunctie van Jupiter en Saturnus

5v.Chr. Ontploffende ster in het Andromeda-sterrenstelsel, een komeet en nog een ontploffende ster

4v.Chr. Verscheidene supernova’s (ontploffende sterren)

2v.Chr. Supernova en een occulatie van Jupiter door Venus

Kandidaten genoeg, zou je kunnen zeggen! Maar als we elk van deze verschijnselen bekijken in het licht van Mattheüs, zullen ze één voor één weggestreept moeten worden. Want hoe kan één van deze verschijnselen als zo een speciaal teken dienen, die bovendien de weg wijst voor de wijzen, tot boven de plaats waar het Kind was?! Een natuurlijk hemellichaam kan nooit vóór iemand uit gaan, daarvoor staan ze gewoonweg veel te ver weg. Neem maar eens de proef op de som met de maan. Deze staat vele-malen dichterbij dan de sterren en toch is het ook dan al alsof de maan meebeweegt, in de richting waarheen we ons bewegen. Het feit dat deze ster óók nog eens precies de plek aan kon wijzen, waar het Kindje lag, maakt het onmogelijk om aan een natuurlijk hemelteken te denken.

Laat ieder geloven wat hij/zij wil, maar de meest logische verklaring is een boven-natuurlijk verschijnsel. Een door God gezonden licht en een door God bestuurd licht. Zelf geloof ik dat het een engel geweest is, of een grote groep engelen dicht bij elkaar, die met hun licht-gevende verschijning het beeld gaven van een heel bijzondere ster! Als we nu met dit in gedachten het verslag van Lukas 2 erbij pakken en we lezen vers 9, dan zien we dat Mattheüs misschien toch niet de enige is geweest die over ‘de ster’ geschreven heeft!

En zie, een engel van de HEERE stond bij hen en de heerlijkheid van de HEERE omscheen hen en zij vreesden met grote vrees.

Engelen zijn omgeven met licht.(Psalmen 104:4) Ze zijn bekleed met de heerlijkheid van God. Ook kunnen engelen ‘verschijnen’ en ‘weggaan’ wanneer ze dat willen. Dit lijkt ook één van de eigenschappen van ‘de ster van Bethlehem’ te zijn geweest, aangezien de wijzen zo verheugt waren toen ze hem weer zagen, nadat ze bij Herodes waren geweest.

De wetenschappers die voor alles een natuurlijke verklaring willen hebben, zullen nog jaren kunnen speculeren over de ster van Bethlehem. Voor mij is het echter duidelijk, de engelen waren actieve getuigen bij de vlees-wording van Gods Zoon en begeleidde de wijzen én de herders, naar de Koning van het Universum.

 

 

Bron: WEET-magazine, dec.2017