Wist u dat? Onsterfelijkheid ontvangen wij bij de tweede advent van Christus

In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin, (ontvangen wij onsterfelijkheid) Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.

1 Korinthe 15:52-54.

Wanneer zij uit hun diepe slaap worden opgewekt, beginnen ze weer daar te denken, waar ze zijn opgehouden. Hun laatste gevoel was hun doodstrijd. Hun laatste gedachte was, dat zij onder de macht het graf gingen vallen. Als zij uit het graf opstaan, zal hun eerste blijde gedachte weerklinken in de triomfkreet:

Dood, waar is uw prikkel? Rijk van de dood, waar is uw overwinning?

Vers 55