Omdat de werking van de Heilige Geest van het allergrootste belang is voor Christus’ gemeente, is het één van satans plannen om het werk van de Heilige Geest, door de dwalingen van extremisten en fanatici, in het gedrang te brengen en Gods volk ertoe aan te zetten, deze Bron van Kracht, die God ons Zelf geschonken heeft, te verwaarlozen.

Volgens Gods Woord moest de Heilige Geest Zijn werk voortzetten, van het begin tot het einde van de evangelieverkondiging. Gedurende de eeuwen waarin de teksten van zowel het Oude, als het Nieuwe Testament aan de mensheid werden geschonken, bleef de Heilige Geest licht doorgeven aan enkelingen, onafhankelijk van de openbaringen die in de Heilige Schrift zouden worden opgenomen… In de Bijbel lezen we over Profeten in verschillende tijdperken van wie geen enkel woord is opgetekend. Zo zou de Heilige Geest ná het afsluiten van de canon van de Schrift, Zijn werk ook blijven voortzetten en Gods kinderen licht brengen, waarschuwen en troosten.