In deze video wordt u meegenomen langs vele plaatsen waar Jezus, tijdens Zijn verblijf op aarde, gewandeld heeft. Begeleid door de boeiende vertellingen van Walter Veith, wordt Jezus’ leven en sterven in herinnering gebracht met behulp van woord en beeld. Zeker de moeite waard om gezien te hebben! Hij vergeet ons niet… Laten wij ook Hem niet vergeten!