Onsterfelijkheid van de ziel en wat de Bijbel ons leert

De Bijbel leert, dat de ziel sterfelijk is. Christenen zullen in de hemel worden opgenomen de wederopstanding van de rechtvaardigen.

“Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ten oordeel.” Johannes 5:28,29

De wederopstanding vindt plaats, nadat Jezus Christus voor de tweede keer naar deze aarde komt.

“Want de Heere Zelf zal met een geroep, met een stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere zijn.” 1 Thessalonicenzen 4:16,17