Dodelijke MISLEIDING…Bestaan geesten echt?

Veel mensen proberen geestesverschijningen te verklaren, door ze volledig toe te schrijven aan bedrog en goocheltrucs door het medium. Het is waar, dat allerlei trucages worden uitgegeven voor echte verschijningen. Maar er zijn ook opvallende vertoningen van bovennatuurlijke macht geweest. Het mysterieuze kloppen, waarmee het moderne Spiritisme is begonnen, was niet het resultaat van menselijke trucjes of handigheid. Het was het directe werk van boze engelen, die langs deze weg één van de meest succesvolle misleidingen hebben ingevoerd, die zielen verwoest. Veel mensen zullen in de val lopen, juist omdat ze denken, dat het alleen maar een bovennatuurlijke verklaring kunnen vinden, zullen ze misleid worden. Want ze zullen deze verschijnselen aannemen als demonstratie van Gods grote macht.

Deze mensen zien het getuigenis van de Bijbel over het hoofd, over de wonderen die de satan en zijn helpers kunnen doen. Met de hulp van satan, waren de tovenaars van de farao in staat om Gods daden te imiteren. Paulus getuigt, dat er voor de tweede komst van Jezus net zulke verschijnselen van satanische macht zullen zijn. De komst van de Heer zal worden voorafgegaan door:

“de werking van de satan … met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid” 2 Thessalonicenzen 2:9,10

En de apostel Johannes, die spreekt over de macht die wonderen doet, die zich in de eindtijd zal vertonen, schrijft:

“Het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. En het verleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen.” Openbaring 13:13,14

Hier worden niet alleen bedriegers voorspeld.

De mensen worden misleid door echte wonderen. De satan verleent zijn handlangers daartoe de macht. Het zijn geen wonderen, die ze voorgeven te doen. Het zijn dus echte wonderen, geen trucs.

De vorst van de duisternis.

De vorst van de duisternis, die zijn meesterbrein zolang op misleiding gericht heeft, past zijn verzoekingen vakkundig aan voor mensen van alle rangen en standen, en in alle omstandigheden. Mensen die verfijnd en cultureel zijn aangelegd presenteert hij het Spiritisme in zijn meer verfijnde en intellectuele vorm. Op die manier weet hij veel mensen in zijn strikken te vangen. De wijsheid, die je via het Spiritisme kunt vergaren, is van het soort waar Jacobus over schrijft:

“Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels.”    Jacobus 3:15

Maar de grote misleider verbergt, wanneer verbergen zijn plannen het beste dient.

Hij was bij de verzoeking in de woestijn in staat om aan Christus te verschijnen, schitterend als een hemelse seraf. En aan de mens verschijnt hij in zijn meest aantrekkelijke gedaante als een lichtengel. Hij appelleert aan ons verstand door verheven thema’s  aan te snijden. Hij houdt van show met meeslepende scénes. En hij weet iedereen voor zich in te nemen, door de welsprekende manier, waarmee hij over liefde en barmhartigheid praat. Hij prikkelt de fantasie, zodat die een hoge vlucht neemt.

Daardoor worden mensen ertoe gebracht, zó trots op hun eigen wijsheid te worden, dat ze de Eeuwige in hun hart gaan verachten. Dat machtige wezen, dat de Verlosser van de wereld mee kon nemen naar een hoge berg en Hem al de koninkrijken op aarde en hun heerlijkheid kon laten zien;

hij zal zijn misleiding aan de mensen presenteren op een manier, die de zintuigen betovert van iedereen, die niet door de kracht van God beschermd wordt.

“Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.”