Spiritisme in een ‘christelijk’ jasje

Het Woord van God zegt:

“Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis.” Jesaja 5:20

Apostelen worden geïmiteerd door de leugengeesten die verstrikt zijn geraakt door de leer van het Spiritisme. De satan laat ze tegenspreken, wat zij in opdracht van de Heilige Geest hebben opgeschreven, toen ze nog op aarde waren. Ze ontkennen, dat de Bijbel van goddelijke oorsprong is. Op die manier scheuren ze het fundament onder de christelijke hoop weg. Ze doven het licht dat de weg naar de hemel wijst. De satan laat de wereld geloven, dat de Bijbel uit pure verzinsels bestaat; of op z’n hoogst een boek is, bestemd voor de kindertijd van de mensheid. Maar nu kun je er luchtig tegen aankijken, of als overbodig opzij leggen. Om de lege plaats van de Bijbel op te vullen, biedt hij geestesverschijningen aan. Dit kanaal heeft hij helemaal onder controle. Via dit middel kan hij de wereld laten geloven wat hij wil. Het Boek dat hem en zijn volgelingen zal oordelen, stelt hij in de schaduw, precies waar hij het wil hebben.

De Heiland van de wereld maakt hij tot niets meer dan een gewoon mens. Het is net als de Romeinse wacht die het graf van Jezus bewaakte. Ze verspreidden de leugen, die de priesters en oudsten hun in de mond gelegd hadden, om Zijn opstanding te kunnen tegenspreken.

Zo proberen de mensen die in geestesverschijningen geloven het te laten lijken, alsof er niets bijzonders is aan de wonderlijke omstandigheden rond het feit, dat Jezus leeft. Nadat ze op deze manier hebben getracht, Jezus naar de achtergrond te schuiven, vragen zij aandacht voor hun eigen wonderen, en zeggen, dat deze de daden van Chrisus verre overtreffen.

Een vorm die nog subtieler en gevaarlijker is

Het is waar, dat het Spiritisme nu van gedaante aan het veranderen is. Men versluiert enkele elementen, die de meeste weerstand oproepen, en neemt een christelijke vermomming aan. Maar men heeft jarenlang van de verschillende podia en via de pers hun standpunten in het openbaar geuit. En in die uitspraken is hun ware aard voor iedereen te lezen. Die leer kan niet ontkend of verborgen worden.

Maar zelfs in zijn huidige vorm is het helemaal niet zo, dat ze meer verdraagzaamheid waard is dan vroeger. De misleiding is nog gevaarlijker, want ze is subtieler. Vroeger werd Christus en de Bijbel afgewezen. Maar nu beweert het Spiritisme, dat het beide aanvaardt. Maar de Bijbel wordt zó uitgelegd, dat ze het on-vernieuwde hart streelt. Haar plechtige en vitale waarheden worden ontkracht. Men blijft stilstaan bij de liefde als voornaamste eigenschap van God. Maar die liefde wordt verwaterd tot slappe sentimentaliteit, waarbij weinig onderscheid wordt gemaakt tussen goed en kwaad.

Gods rechtvaardigheid, Zijn veroordeling van de zonde, de eisen van Zijn heilige wet: het wordt allemaal buiten het gezichtsveld gehouden. Ze leren de mensen, de Tien Geboden te zien als dode letter.

Aangename, betoverende fabels maken zich van de zintuigen meester en leiden de mensen ertoe, de Bijbel als fundament van hun geloof af te wijzen. Christus wordt nog even sterk afgewezen als vroeger.

Maar de satan heeft de ogen van de mensen zó verblind, dat zij de misleiding niet opmerken!

“Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis”