Het uur van de verzoeking

Vlak vóór ons ligt;

“het uur van de verzoeking, die over heel de bewoonde wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen.”

Openbaring 3:10

Iedereen, van wie het geloof niet een stevig fundament heeft op het Woord van God, zal worden misleid en overwonnen. De satan werkt;

met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen”

2 Thessalonicenzen 2:9

om de mensen in zijn macht te krijgen. Zijn misleidingen zullen steeds meer toenemen. Maar hij kan zijn doel alleen bereiken, wanneer mensen vrijwillig voor zijn verzoekingen bezwijken. Mensen die oprecht op zoek zijn naar de waarheid, en die ernaar streven hun ziel door gehoorzaamheid te zuiveren – en dus doen wat ze kunnen om op de strijd voorbereid te zijn – zullen in de God van de waarheid een veilige bescherming vinden.

“Omdat u Mijn Woord, om te volharden, bewaard hebt, zal Ik u ook bewaren …”

Zo begint Openbaring 3:10, en dat is de belofte van onze Heiland. Hij zal nog eerder alle engelen uit de hemel zenden om Zijn volk te beschermen, dan dat Hij ook maar één ziel, die zijn vertrouwen op Hem heeft gesteld, door de satan zal laten overwinnen.

De profeet Jesaja laat zien, wat voor angstaanjagende misleiding er over de goddelozen zal komen. Die misleiding zal ervoor zorgen, dat ze zich veilig wanen voor Gods oordelen.

“Wij hebben een verbond gesloten met de dood, en met het rijk van de dood zijn wij een verdrag aangegaan. Wanneer de overstromende gesel voorbijtrekt, komt hij niet bij ons, want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt en in het bedrog hebben wij ons verborgen.”

Jesaja 28:15

Tot de groep die hier beschreven wordt, behoren ook mensen, die zich in hun koppige weigering om zich te bekeren troosten met de valse zekerheid, dat zondaren niet gestraft zullen worden. Zij denken, dat de hele mensheid, hoe verdorven ook, in de hemel verhoogd zal worden, en zal worden als engelen van God.

Zij denken dat zondaren niet gestraft zullen worden. Zij denken dat de hele mensheid in de hemel verhoogd zullen worden als engelen van God…

Maar er is een groep mensen, die nog nadrukkelijker een verbond met de dood en een overeenkomst met de hel sluiten: Het zijn mensen, die de waarheden afwijzen, die de Hemel juist heeft gegeven, om de rechtvaardigen in de tijd van beproeving te beschermen. Het zijn de mensen, die in plaats daarvan hun toevlucht zoeken in de leugens van de satan:

de misleidende aanspraken van het Spiritisme!