A Man Of His Word

Het is vandaag 18 mei 2018, de officiële releasedatum van de film; Paus Franciscus, A Man Of His Word. Het Vaticaan is al vele jaren succesvol bezig om de ‘dodelijke hoofdwond’, die in 1798 was aangebracht door de Franse Staat, te doen genezen. Dit proces van een namaak ‘dood-en-opstanding’, wordt in de Bijbel beschreven in Openbaring 13:3 en hier lezen we tevens wat het gevolg is, als de wond eenmaal genezen is;

En ik zag één van zijn koppen als dodelijk gewond (geslacht), maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.

Dit is precies wat we vandaag de dag zien gebeuren! Nagenoeg alle regeringen onderwerpen zich openlijk aan de raadgevingen van de paus en het grootste deel van de wereldbevolking heeft een positieve indruk van deze jezuïtische kerkleider. Het is alleen nog niet naar tevredenheid van het Vaticaan… De Paus moet niet alleen bovenmatig populair worden in de hele wereld, hij moet ook door allen gezien worden als de enige hoop in deze verwarde wereld! De paus, als ‘koning’ van zijn ‘koninkrijk’, zal heersen over alle koningen der aarde. Als de morele wereldleider zal hem alle macht, van alle koningen der aarde, gegeven worden… (Openbaring 17:13)

Omdat het pausdom niet alleen een politieke macht is, maar zich ook voordoet als een kerkelijke macht, heeft onze Alwetende Schepper ons dit laten weten door het beeld te gebruiken van een vrouw (kerk) rijdend op een beest (politieke macht), zoals we lezen in Openbaring 17:2-3,18

Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.

En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens.

En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad (Babylon), die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.

Om dit oppergezag op aarde te kunnen bekleden moet deze macht wel de steun, het vertrouwen en de aanbidding (gehoorzaamheid) ontvangen van vele wateren, dat zijn de volken, menigten, naties en talen. Openbaring 17:15

En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.

De meest effectieve manieren om vandaag-de-dag de ‘wateren’ te indoctrineren met een bepaald gedachtegoed, is via de vele vormen van media. Kranten, nieuwszenders, internet, sociale media, maar ook televisie-series en films zijn machtige wapens in de strijd om de zielen van mensen. Om de geesten des mensen vast voor te bereiden op de Mega-propaganda-film; “A man of his word”, is op de CNN alvast een serie gestart over de paus, genaamd: Pope, The most powerful man in history. Maar zoals gezegd is deze serie slechts ter voorbereiding op het echte werk,

De film!

 

De combinatie van Beeld, Geluiden, Woorden en Muziek gaat vele miljoenen misleiden… De kijkers van deze ‘Hollywood-productie’ zullen emotioneel zo overgeleverd worden aan deze superheld Franciscus, dat ze zullen geloven in deze mens met heel hun hart en met heel hun verstand…

En wie valt het dan nog op, dat deze ‘andere verlosser’, zich buigt voor een afgodsbeeld van Maria, zoals we aan het eind van de trailer zien?

U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.

U zult zich daarvoor niet neerbuigen,…       Exodus 20:4-5

Mag een ieder zijn hoop vestigen op de Eeuwige Rots, Jezus Christus onze HEERE en niet op een mens! (Jeremia 17:5-8)