Wist je dat …? De strijd tegen de Bijbel!

De ongelovige Voltaire zei eens vol trots:

“Ik heb meer dan genoeg van de bewering dat twaalf mannen het christendom hebben gesticht. Ik zal bewijzen dat er maar één man nodig is om het te niet te doen”. Voltaire is nu al meer dan twee eeuwen dood. Miljoenen hebben deelgenomen aan de strijd tegen de Bijbel. Maar waar er in Voltaires tijd honderd exemplaren van het Woord van God waren, zijn er nu tienduizend, ja honderdduizend.

Eén van de hervormers zei: ‘De Bijbel is het aambeeld dat al veel hamers heeft versleten’. God zegt:

“Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert zult gij in het ongelijk stellen” (Jesaja 54:17)

“Het Woord van onze God houdt eeuwig stand” (Jesaja 40:8)

“Betrouwbaar zijn al Zijn bevelen, vastgesteld voor immer en altoos, volbracht in waarheid en oprechtheid” (Psalm 111:7,8)

Alles wat op het gezag van de mens is gebouwd, zal worden vernietigd, maar wat op de rots van Gods onveranderlijk Woord is gebouwd, houdt eeuwig stand! Amen.