“Vertrouw op de HEERE met heel je hart,
en steun op je eigen inzicht niet.
Ken Hem in al je wegen,
dan zal Híj je paden rechtmaken.
Wees niet wijs in je eigen ogen:
vrees de HEERE en keer je af van het kwade.”

(Spreuken 3:5-7)

God leidt ons in het doen van Zijn wil

Heeft God niet gezegd dat Hij de Heilige Geest zou geven aan hen, die daarom vragen? En is deze Geest geen werkelijke, waarachtige Gids? Sommige mensen schijnen bang om God aan Zijn Woord te houden, alsof dat een aanmatiging zou zijn. Ze bidden de Here om leiding te geven en zijn toch bang om beslag te leggen op Gods belofte en te geloven wat wij over Hem hebben geleerd.

Zolang we nederig tot onze hemelse Vader komen, bereid om te leren en ons te laten onderwijzen, behoeven we niet te twijfelen aan de vervulling van Gods eigen belofte. U moet geen enkel ogenblik aan Hem twijfelen en Hem daardoor onteren. Als u ernaar gestreefd hebt Zijn wil te kennen, is het uw aandeel in Gods werk te geloven, dat u geleid en gezegend wordt in het doen van Zijn wil.

Het kan zijn dat we onszelf niet vertrouwen uit vrees, dat we Zijn onderricht verkeerd verstaan, maar maak zelfs dit tot een onderwerp van gebed, en vertrouw Hem, blijf volkomen vertrouwen dat Zijn Heilige Geest u zal leiden om Zijn plannen en de werking van de voorzienigheid op de juiste wijze te verklaren.

Het was Christus, die de Israëlieten door de woestijn heeft geleid. En het is Christus, die Zijn volk in deze tijd leidt.

Vertrouw op de HEERE met heel je hart,
en steun op je eigen inzicht niet.
Ken Hem in al je wegen,
dan zal Híj je paden rechtmaken.
Wees niet wijs in je eigen ogen:
vrees de HEERE en keer je af van het kwade.”