Wist je dat…? Het brandofferaltaar

Het brandofferaltaar stelt Christus’ offerdood voor en was gemaakt van acaciahout (wat het mens-zijn van Christus voorstelt, omdat ons mens-zijn hout, hooi of stro wordt genoemd).

“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.
Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro,
ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven.” 1 Korinthe 3:11-13

Het was bedekt met brons, wat overwinning door lijden voorstelt. Het rooster waarop het offer werd verbrand was anderhalve el hoog, dezelfde hoogte als het verzoeningsdeksel dat de ark van het verbond bedekte.

Gods gerechtigheid is even groot als Zijn genade.

Het altaar had vier horens waaraan het offerlam werd gebonden, dat betekent dat wij verbonden zijn met de kracht van Christus.

“En de priester moet een deel van het bloed strijken op de hoorns van het altaar voor het geurige reukwerk, dat in de tent van ontmoeting staat voor het aangezicht van de HEERE.”
Leviticus 4:7

 

 

Volgende keer gaan we verder met het wasvat.