Wist je dat…? Het wasvat

Het wasvat stelt het bad van de wedergeboorte voor en was helemaal vervaardigd uit de bronzen spiegels van de vrouwen.

“Vervolgens maakte hij het koperen wasvat met het bijbehorende koperen voetstuk uit de spiegels van de dienstdoende vrouwen, die dienstdeden bij de ingang van de tent van ontmoeting.” Exodus 38:8

Het weggeven van de spiegels stelt het afzweren van de wereld en onze persoonlijke ijdelheid voor, in ruil voor de gerechtigheid van Christus. Gods wet is ook een spiegel waarin wij Zijn gerechtigheid weerspiegeld zien.

“Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt,¬†want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.”
Jakobus 1:23-25

Het wasvat vertelt ons dat Hij niet alleen onze zonden vergeeft (het brandofferaltaar), maar dat Hij ons ook reinigt van alle ongerechtigheid.

Volgende keer gaan we verder met het Heilige