Wist je dat…?┬áverandering van Sabbat naar zondag door pausdom!

Het pausdom is de enige organisatie op aarde die claimt verantwoordelijk te zijn voor de verandering van Sabbat naar zondag. De katholieke priester, T. Enright, C.Ss.R. van Redemptor College, haalt de American Sentinel als volgt aan;
Ik heb herhaaldelijk $1000 geboden aan een ieder die mij uit de Bijbel alleen kan aantonen dat ik verplicht ben zondag te vieren. Zo’n wet staat niet in de Bijbel. Het is de wet van de heilige Katholieke Kerk alleen. De Bijbel zegt: “Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt”. De Katholieke Kerk zegt: “Nee – door mijn goddelijke macht schaf ik de Sabbat af, en beveel ik jullie om de eerste dag van de week te heiligen”. En zie! de gehele geciviliseerde wereld buigt in eerbiedige gehoorzaamheid voor het bevel van de heilige Katholieke Kerk.

“En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken. En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof van Jezus in acht nemen.”
Openbaring 14:6-12