Wist je dat…? Geen vers in de Bijbel wat viering zondag eist!

Kardinaal James Gibbons verklaart:

U kunt de Bijbel lezen van Genesis tot Openbaring, en u zult geen enkel vers vinden die de viering van de zondag eist. De Schriften geven de opdracht om de zaterdag te heiligen, een dag die wij (katholieken) nooit heiligen.
De zondag is een katholieke instelling, en zijn oproep om hem te houden kan slechts verdedigd worden vanuit katholieke principes… Van het begin tot het eind van de Schrift, is er geen enkele passage die de verandering van de wekelijkse openbare aanbidding rechtvaardigt van de laatste dag van de week naar de eerste.
Meer dan duizend jaar geleden, voor de komst van de protestanten, veranderde de Katholieke Kerk vanwege haar gegeven heilige opdracht, de dag van zaterdag naar zondag.

“En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken. En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.”
Openbaring 14:6-12